Sportformateur Marieke Pol begeleid het proces voor een lokaal sportakkoord.
Sportformateur Marieke Pol begeleid het proces voor een lokaal sportakkoord. Foto: © Bob Awick

Sportformateur Marieke Pol maakt sportakkoord voor BEL-gemeenten

Algemeen

BEL - De gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes willen het Nationaal Sportakkoord - een idee van minister Bruins (Ministerie van VWS) - ook lokaal toepassen. Het is bedoeld om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten, zodat iedereen kan meedoen. Sportformateur Marieke Pol, werkzaam bij Sport United en woonachtig in Laren, begeleidt het proces en gaat in gesprek met zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en inwoners om inzichtelijk te krijgen waar lokaal de behoefte ligt. Verbinden is daarbij het toverwoord.

Toekomstbestendig

In het Nationaal Sportakkoord hebben overheden, de sport, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar afgesproken om er samen voor te zorgen dat de sport toekomstbestendig en voor écht iedereen bereikbaar is. De onderlinge samenwerking moet ertoe leiden dat er geen enkele reden meer is om niet te kunnen sporten of bewegen. Om dat op lokaal niveau voor elkaar te krijgen, ontvangen de gemeenten vanuit het Rijk een budget. Sportformateur Marieke Pol gaat nu een en ander voor de BEL-gemeenten in kaart brengen. Eerder begeleidde ze de totstandkoming van het lokale sportakkoord in Hilversum. De ervaring en kennis die ze tijdens dit traject heeft opgedaan, kan ze nu in de BEL-gemeenten inzetten. Haar taak is vooral het proces begeleiden, verbinden en ophalen van informatie. "Afgelopen januari heb ik de eerste gesprekken gevoerd met de buurtsportcoaches en ik ben er al achter gekomen dat er al heel veel moois gebeurt."

Rendabel

Eén van de doelen van het sportakkoord is om de organisaties en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. "Zo moeten sportverenigingen écht gaan nadenken hoe zij hun club rendabel kunnen maken. Nu staan de clubhuizen overdag vaak leeg. Ook kampen clubs met een tekort aan vrijwilligers." Daarnaast blijkt dat veel mensen nog altijd obstakels zien om in beweging te komen en is de motorische vaardigheid bij kinderen afgenomen. Hoe dat komt, wordt met het sportakkoord ook in beeld gebracht. "Preventief meer bewegen en sporten leidt namelijk tot goede resultaten. Niet alleen voor de toekomst, maar het brengt ook direct veel plezier", zegt Pol. Ze ziet dat heel veel mensen nog altijd een drempel voelen om de deur uit gaan. Het gaat dan vaak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een fysieke beperking en bijvoorbeeld langdurig zieken die via revalidatie weer aan hun conditie moeten werken. "Kennelijk is er ook niemand in hun omgeving die hen motiveert te gaan bewegen." Door een duidelijk overzicht te bieden, moet de weg naar een sport- of beweegclub gemakkelijker gaan.

Beweegvriendelijk

Daarnaast is de doelstelling om in de toekomst aantrekkelijke beweegvriendelijke buitenruimtes te realiseren. Zowel in Blaricum als in Laren is er behoefte om meer openbare speelplekken voor kinderen/jongeren te realiseren. Een mooi voorbeeld voor het sporten in de openbare ruimte is in Blaricum het benutten van de fitnesstoestellen, daar maken veel mensen gebruik van. Ook de nieuwe speelplek voor het Huis van Eemnes is zo'n voorbeeld. Deze plekken moeten stimuleren om ook ongeorganiseerd te sporten op de tijden dat mensen dat zelf willen. Daarnaast is er in Blaricum behoefte aan een fietstoertocht voor senioren. Er zijn echt al veel initiatieven, maar kennelijk wordt er in breder verband niet over gesproken. Dat gaan we allemaal onderzoeken en afstemmen. De energie bij de maatschappelijke partners komt vanzelf boven. Ook bedrijven kunnen aanhaken." In juni moet het sportakkoord klaar zijn. Daarna gaat een werkgroep samen met NOC*NSF-adviseur Alice Schols verder met de uitvoering van het sportakkoord.

Bijeenkomst

Voor belangstellenden vindt woensdag 18 maart (16.00 uur) een bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Blaricum. Iedereen met initiatieven of opmerkingen is welkom. Aanmelden kan tot 16 maart via sportakkoord@belcombinatie.nl. Info: www.sportakkoord.nl.

Uit de krant