Zo ziet de gemeente de uitbreiding van de AH voor zich.
Zo ziet de gemeente de uitbreiding van de AH voor zich. Foto: AH Blaricum

Meer handhaving bij verbouwende Albert Heijn

Bedrijven

BLARICUM - De gemeente Blaricum heeft inmiddels meerdere verzoeken tot handhaving bij de Albert Heijn (AH) ontvangen. Deze wordt momenteel verbouwd, wat onder meer geluidsoverlast veroorzaakt. 

“Na geluidsmetingen werd vastgesteld dat AH de geluidsniveaus in de nachtperiode - zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer - overschreed”, deelt de gemeente mede in een informatiebrief. “Het geluid was afkomstig van laad- en losactiviteiten en koelcompressoren.” 

Door een recente logistieke aanpassing en afstemming met het Larense college gaat AH nu na 7.00 uur laden en lossen. “Ook zijn de koelcompressoren vervangen door nieuwe compressoren die een lager aantal dB produceren. De omgevingsdienst ziet er op toe dat AH voldoet aan dit Activiteitenbesluit.”

Bocht

Daarnaast gaat AH gebruik maken van zogenoemde Citytrailers bij het laden en lossen. “Hiermee kan de huidige gevaarlijke achteruitrijd-manoeuvre, vanaf de Huizerweg het Achterom in, worden weggenomen. Deze vrachtwagens zijn namelijk iets korter en hebben een kleinere draaicirkel, wat het mogelijk maakt om vooruit rond te rijden.”

Voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gaande en de eerste proefritten zijn gemaakt. “De GAD heeft de glasbakken op kruispunt Achterom – Burgemeester Heerschopweg ondergronds gebracht. Hierdoor is ruimte ontstaan om met de Citytrailer de bocht te kunnen maken”, aldus de gemeente.

Overtreding

Ook schrijft de gemeente in de informatiebrief over Burgemeester Heerschopweg 6. “Vanwege ruimtegebrek heeft AH deze woning al enige tijd in gebruik als opslaglocatie, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan.”

“Hiervoor is een handhavingstraject opgestart waarbij wij gezien de onmogelijkheid tot het snel beëindigen van de overtreding, een passende begunstigingstermijn zullen bepalen. AH heeft aangegeven dat na de verbouwing het pand weer als woning zal worden gebruikt.”

Uit de krant