Blaricum wil 'uitzonderlijk hoge' percentage basisscholieren verlagen | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
In de Bijvanck verandert komend jaar het een en ander.
In de Bijvanck verandert komend jaar het een en ander. (Foto: Bastiaan Miché)

Blaricum wil 'uitzonderlijk hoge' percentage basisscholieren verlagen

  Buurt / wijk

BLARICUM - De gemeente Blaricum gaat na de zomervakantie opnieuw met de verschillende schoolbesturen in gesprek over het - volgens het onderwijs - tekort aan lokalen binnen de verschillende basisscholen. Een van de thema's daarbij is het enorme percentage leerlingen dat niet binnen de gemeente woont te verlagen.

Het leerlingenaantal van OBS Dorp, OBS Bijvanck en de Pionier is namelijk gestegen en het percentage leerlingen dat niet in Blaricum woont is met 42 procent van het totaal 'uitzonderlijk hoog', schrijft het college van burgemeester en wethouders (B en W) aan de gemeenteraad. "Het onderwijs heeft behoefte aan meer lokalen terwijl er wettelijk voldoende onderwijsruimte is", schrijven B en W. "Daarnaast is het niet zeker dat het hoogbegaafdenonderwijs (HB-onderwijs) voor aanvang van schooljaar 2020-2021 verhuist naar een geschiktere onderwijslocatie in een andere gemeente. Kijkende naar de toekomst is het van belang het percentage leerlingen van buitenaf te verlagen en met het onderwijs afspraken te maken over de beschikbare onderwijscapaciteit."

Toelatingsbeleid
Met de onderwijsbesturen wordt daarom ook gesproken over een eventueel 'toelatingsbeleid'. Wanneer de verschillende partijen hierover een akkoord bereiken, komen B en W met een voorstel aan de gemeenteraad voor uitbreidingsmogelijkheden van scholencomplex Bijvanck.

Optimaal gebruiken van de bestaande onderwijsruimtes. Dat is voor het komende schooljaar volgens de schoolbesturen het beste scenario om alle scholieren van de verschillende basisscholen in Blaricum goed te kunnen huisvesten. Alternatieven als het toekennen van onderwijsruimte conform de verordening, uitbreidingen van de Bijvanck of opzeggen van de huurovereenkomst met de Spelevanck zouden te veel nadelige affecten hebben.

Binnen het uitgekozen scenario wil het college van burgemeester en wethouders (B en W) samen met deze schoolbesturen voorbereidingen treffen wanneer het hoodbegaafdenonderwijs (HB) niet verhuist naar een andere gemeente en tijdelijke uitbreiding voor 2020-2021 toch een must is. Een belangrijke reden voor de gemeente om hieraan mee te werken is het invoeren van een 'toelatingsbeleid' om zo het percentage leerlingen dat niet binnen de gemeente woont te doen dalen.

Niet meer exclusief
Voor komend schooljaar zijn er op basis van de berekeningen voldoende lokalen. Het gebruik van scholencomplex Dorp ongewijzigd. In Bijvanck wijzigt het gebruik wel. Zo beschikt de Pionier straks over alle lokalen van de voormalige Basisschool de Levensboom. Dit betekent dat de buitenschoolse opvang niet meer exclusief beschikt over één onderwijslokaal. Wel zijn er afspraken gemaakt tussen de buitenschoolse opvang en het onderwijs over medegebruik van bepaalde ruimtes na schooltijd.

OBS Bijvanck maakt het nieuwe schooljaar gebruik van één extra speellokaal. Dit lokaal wordt eerst aangewend als kantoor om vervolgens eind 2019 een derde peutergroep te starten.
Het HB-onderwijs blijft gesplitst. Dit betekent dat er drie groepen zitten in Bijvanck en één in Dorp. In beide complexen blijft de peuteropvang behouden en zijn qua lokalen de grenzen bereikt om eventuele groei op te vangen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>