Afbeelding

Passende en duurzame woningen voor Eemnessers

za 26 dec 2020, 09:00 Buurt / wijk

EEMNES - Joan van der Burgt, directeur regio Amersfoort van woningcorporatie de Alliantie, Wil van Dasler, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie regio Amersfoort en Wilma de Boer-Leijsma, wethouder wonen van de gemeente Eemnes, hebben onlangs digitaal de prestatieafspraken ondertekend. 

In onderling vertrouwen is met elkaar toegewerkt naar nieuwe afspraken voor de periode 2021 en 2022. Gezamenlijke afspraken waarmee wordt verder gewerkt aan de volkshuisvestelijke opgave in Eemnes. De drie partijen willen de Eemnessers een passende en duurzame woning bieden. 

Lager- en middeninkomens

De partijen willen meer woningen voor lager en middeninkomens aanbieden omdat het lastig is om een betaalbare woning te vinden. Daarbij verkennen ze, naast nieuwbouw, ook alternatieve mogelijkheden in het bestaande woningaanbod zoals het splitsen van woningen. In de nieuwbouw wil de Alliantie in de komende twee jaar 22 sociale huurwoningen realiseren. De Alliantie verkoopt haar sociale huurwoningen uitsluitend aan de zittende bewoners, als zij dat willen en kunnen.

Wonen blijft betaalbaar
Uitgangspunt voor de jaarlijkse huuraanpassing van de Alliantie is dat de woningen betaalbaar blijven. En in de nieuwbouw wordt gezorgd voor toevoeging van betaalbare woningen. De jaarlijkse huurverhoging is onderwerp van gesprek tussen de Alliantie en haar huurdersorganisatie.

Ouderen
De Alliantie ondersteunt ouderen die willen verhuizen naar een voor hun passende woning om comfortabel oud te worden. Er worden afspraken gemaakt over de aangepaste woningen voor deze doelgroep. En er wordt verkend of er aanbod voor uitstromers uit zorg gerealiseerd kan worden.

CO2-neutrale voorraad
De partijen blijven intensief samenwerken in de route naar een gemiddeld CO2-neutrale voorraad. Dat betekent voor de komende periode vooral dat er gezamenlijk opgetrokken wordt in het opstellen van de Warmtevisie, wijktransitieplannen en het vervolg op de evaluatie van het Urgenda-project.

Afbeelding
Expositie Boem Paukeslag in het Huis van Eemnes Cultureel gisteren
Afbeelding
Zes coronapatiënten in Tergooi MC: ‘We zijn voorzichtig positief’ Coronavirus 2 dagen geleden
Afbeelding
‘Meins koolraap’ Bol-an 2 dagen geleden
Afbeelding
PoëzieWeek met Elisabeth Lockhorn in bibliotheek Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Studenten Conservatorium van Amsterdam treden op in Papageno Huis Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Voorleesfeestje met Willeke Alberti in Brinkhuis Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Online bewonersavond over participatieavond voor inwoners Laren Algemeen 3 dagen geleden

Uit de krant