Wethouder Reijn bij de sloop van De Hilt. De plannen voor de te bouwen woningen worden opnieuw aangepast.
Wethouder Reijn bij de sloop van De Hilt. De plannen voor de te bouwen woningen worden opnieuw aangepast. Foto: gemeente Eemnes

College Eemnes zet in op meer sociale- en middeldure woningen voor Eemnessers

za 28 aug 2021, 20:36 Buurt / wijk

EEMNES - Het college heeft onderzocht of een koopgarantregeling een bijdrage kan leveren aan het langdurig beschikbaar houden van sociale- en middeldure nieuwbouwwoningen voor inwoners met een inkomen tot ongeveer modaal. Dat blijkt niet het geval. Daarom wil het college bij nieuwbouwplannen het aandeel woningen dat wel bereikbaar is voor deze doelgroep verhogen.

Koopgarant is een terugkoopregeling. De gemeente verkoopt de woning tegen een lagere prijs dan de marktwaarde en koopt de woning bij verhuizing weer terug. Het heeft als doel om woningen tegen een lagere prijs beschikbaar te houden. Het college van Eemnes heeft in kaart gebracht wat de marktontwikkelingen en de risico’s zijn en of daarmee het doel wordt bereikt. Naar verwachting blijven kopers van een koopgarantwoning daar lange tijd wonen en komt de woning dus nauwelijks opnieuw beschikbaar voor woningzoekenden uit de doelgroep. Met een koopgarantregeling worden zij dus niet geholpen, terwijl de financiële risico’s voor de gemeente onverantwoord hoog zijn.

Maximale hypotheek

Wethouder Theo Reijn: “Daarom hebben wij nog eens goed gekeken naar de woonwensen van Eemnessers uit het vorig jaar gehouden Woonbehoefteonderzoek. En wij hebben gekeken naar de maximale hypotheek die een automonteur, verpleegkundige, politieagent en leraar van de basisschool kan krijgen. Zowel alleenstaand als samen met een partner. Dan blijkt dat in Eemnes geen bestaande woningen worden aangeboden die voor hen bereikbaar zijn. Het college geeft daarom prioriteit aan bouwen voor woningzoekers die door de huidige omstandigheden buiten de boot dreigen te vallen. Concreet gaat het om: - meer koopwoningen tot de NHG-grens van 325.000 euro (prijspeil 2021); - meer middeldure huurwoningen; - meer toekomstbestendige nultredenwoningen (huur en koop).”

Bouwplannen aanpassen

De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de deels aangepaste nieuwbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong. In september bespreekt de gemeenteraad het deelplan van 51 woningen in Zuidpolder dat eind dit jaar in de verkoop gaat. Dit deelplan bestaat voor 32 procent uit sociale (229.000 euro v.o.n.) en voor 42 procent uit middeldure (tot 346.000 euro v.o.n.) woningen. Voor deze woningen wordt door middel van toewijzingscriteria bij de verkoop voor gezorgd dat ze als eerste aan Eemnessers worden aangeboden. Reijn: “Van de ruim 140 huur- en koopwoningen die de komende twee jaar in Eemnes beschikbaar komen valt 65 procent in het sociale- en middeldure segment. Daarmee kunnen we een flinke slag slaan om Eemnessers met een inkomen tot ongeveer modaal aan een nieuwbouwwoning te helpen.”

Bereikbaar en beschikbaar 

Om beleggers te weren en woningzoekenden een eerlijke kans op de huizenmarkt te bieden kent Eemnes verschillende maatregelen om woningen bereikbaar en beschikbaar te houden. Zoals een starterslening, zelfbewoningsplicht van 7 jaar, anti-speculatiebeding van 7 jaar en een aanpassing van het woningbouwprogramma waarbij de mogelijkheid om een woning te vergroten wordt beperkt. De meeste maatregelen gaan veel verder dan in omliggende gemeenten.

Afbeelding
Expositie Boem Paukeslag in het Huis van Eemnes Cultureel gisteren
Afbeelding
Zes coronapatiënten in Tergooi MC: ‘We zijn voorzichtig positief’ Coronavirus 2 dagen geleden
Afbeelding
‘Meins koolraap’ Bol-an 2 dagen geleden
Afbeelding
PoëzieWeek met Elisabeth Lockhorn in bibliotheek Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Studenten Conservatorium van Amsterdam treden op in Papageno Huis Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Voorleesfeestje met Willeke Alberti in Brinkhuis Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Online bewonersavond over participatieavond voor inwoners Laren Algemeen 3 dagen geleden

Uit de krant