De Wakkerendijk in Eemnes
De Wakkerendijk in Eemnes Foto: Archief

Gemeente neemt maatregelen na evaluatie herinrichting Wakkerendijk

vr 14 jan 2022, 10:55 Buurt / wijk

EEMNES - De Wakkerendijk is in 2020 heringericht. Voordat deze herinrichting plaatsvond is er uitgebreid gesproken met bewoners en belangenorganisaties die hebben meegedacht aan de herinrichting.

Na de voltooing van de herinrichting is besloten om het effect hiervan na een jaar te evalueren. 

De evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau. Bewoners en andere betrokkenen konden hun ervaringen ook inbrengen.

Aanbevelingen
In het evaluatierapport zijn aanbevelingen gegeven voor verbeteringen op de korte en lange termijn. Het college heeft nu besloten welke aanbevelingen overgenomen gaan worden.

Wethouder Theo Reijn: “Bij de herinrichting hebben steeds verschillende belangen een rol gespeeld en is de uiteindelijke herinrichting van de Wakkerendijk een weloverwogen compromis geworden.”

“Na de herinrichting heeft de gemeente verschillende klachten en verbetersuggesties ontvangen. Deze zijn allemaal beoordeeld bij de evaluatie. De meeste aanbevelingen die het college nu wil overnemen worden nog dit jaar uitgevoerd.”

Snelheid
Het zorgpunt dat snel aangepakt moet worden was de snelheid. Daarom worden er op korte termijn borden met een inhaalverbod en herhalingsborden met maximumsnelheid neergezet.

Ook gaat er vaak gehandhaafd worden op de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er ingezet op positieve gedragsbeïnvloeding.

Maatregelen
Er wordt ook gekeken naar maatregelen op de middellange termijn. Hier volgen een paar maatregelen die gaan plaatsvinden:

Specifieke maatregel Meentweg- Laarderweg – Wakkerendijk:
Verbeteren veiligheid voor voetgangers tussen Wakkerendijk en Meentweg in combinatie met het verbeteren overgang fietspad Meentweg richting Wakkerendijk.

Specifieke maatregelen ter hoogte van het Dikke Torentje:
Verlagen maximumsnelheid van 50 naar 30 km/u gecombineerd met een drietal wegversmallingen.

Specifieke maatregel ter hoogte van de fietsoversteek Wilgenpad:
De grens waar de snelheid overgaat van 50 km/u naar 30 km/u wordt opgeschoven zodat deze beter aansluit op de locatie waar de fietsers van het fietspad naar de rijbaan gaat en de rijbaan smaller wordt. Hierdoor is (auto)verkeer genoodzaakt om de snelheid aan te passen.

Duidelijker inrichten berm tussen rijbaan en fietspad:
Op verschillende plekjes worden hagen geplaatst of wordt parkeren toegestaan. Het plaatsen van een groene haag moet ervoor zorgen dat de weg optisch smaller oogt wat een positief effect heeft op de snelheid van een weggebruiker.

Realiseren Brug over de Vaart:
De gemeenteraad wordt in april voorgesteld een Brug over de Vaart aan te leggen. Dit biedt landbouwverkeer een alternatieve route zonder over de Wakkerendijk te rijden. Hierdoor wordt de leefbaarheid en verkeersveiligheid verder verbeterd.

Buurtbewoners
Het college legt de maatregelen vanaf 13 januari voor aan buurtbewoners en andere betrokkenen die bij de evaluatie waren.

Nadat het college dit heeft voorgelegd worden de plannen definitief gemaakt en komt er een uitvoeringsplan om de maatregelen echt uit te kunnen voeren. 

Maart
De gemeente hoopt dit proces uiterlijk in maart afgerond te hebben en wil dat dan tenminste de korte termijn maatregelen uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen die op lange termijn pas uitgevoerd kunnen worden volgen later in 2022.

Kijk voor meer informatie en het evaluatierapport op www.eemnes.nl > projecten > evaluatie herinrichting Wakkerendijk of klik hier.

Afbeelding
Zes coronapatiënten in Tergooi MC: ‘We zijn voorzichtig positief’ Coronavirus 2 dagen geleden
Afbeelding
‘Meins koolraap’ Bol-an 2 dagen geleden
Afbeelding
PoëzieWeek met Elisabeth Lockhorn in bibliotheek Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Studenten Conservatorium van Amsterdam treden op in Papageno Huis Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Voorleesfeestje met Willeke Alberti in Brinkhuis Laren Cultureel 2 dagen geleden
Afbeelding
Online bewonersavond over participatieavond voor inwoners Laren Algemeen 3 dagen geleden
Afbeelding
Palliatieve Terminale Zorg zoekt vrijwilligers voor ondersteuning zorg Zorg 3 dagen geleden

Uit de krant