Teun Koetsier met zijn bloemen, die hij kreeg uit handen van de burgemeester vanwege zijn koninklijke onderscheiding.
Teun Koetsier met zijn bloemen, die hij kreeg uit handen van de burgemeester vanwege zijn koninklijke onderscheiding. Foto: Bob Awick
foto's

Heren Koetsier en Henny koninklijk onderscheiden in Laren

Mensen

LAREN - Twee inwoners van Laren zijn vandaag koninklijk onderscheiden. Het gaat om de heren Teun Koetsier en A.M. Henny. Vanwege het coronavirus werden zij gebeld door de burgemeester, die later ook nog even langs kwam. De onderscheidingen worden op een later moment opgespeld.

"Ik was totaal verrast. Ineke en ik hebben vandaag online het derde boek van de trilogie over de Tweede Wereldoorlog in Laren online gepresenteerd in een gesprek met Ruud ter Weijden. Na afloop bood ik het boek virtueel aan de burgemeester aan."

Geëmotioneerd
Dat deed Koetsier door het boek in een zwarte doos te stoppen, die burgemeester Nanning Mol vervolgens gesigneerd en al aan zijn kant van de laptop uit een zwarte doos haalde. "Daarna begon hij met een dankwoord. Dat vond ik heel normaal, totdat bij begon over mijn werk dat ik voor de wiskunde heb gedaan." Hij vertelt dat hij totaal niet aan een koninklijke onderscheiding had gedacht. "Toen dat tot mij doordrong, was ik geëmotioneerd. Het overviel mij helemaal."

Nadat Koetsier van de presentatie thuiskwam, werd hij voor een tweede keer door de burgemeester verrast. Die kwam nog bloemen en taart brengen. "Ik ben er nog steeds lichtelijk opgewonden over."

Tekst gaat verder onder de foto


Burgemeester Nanning Mol toont Teun Koetsier geheel onverwacht de onderscheiding. (Foto: Gemeente Laren)

Wiskunde
Dit jaar is het 30 jaar geleden dat hij de graad van Doctor in de Wiskunde behaalde. Met zijn kennis heeft hij zich voor verschillende organisaties ingezet. Zo was hij hoofddocent wiskunde aan de VU en voorzitter Landelijk Werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde (GMFW).

Hij is nog steeds lid van de Permanente Commissie voor de geschiedenis van de International Federation for the Promotion of Machine and Mechanism Science (IFToMM), redactielid Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW), voorzitter Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen en Bestuursvoorzitter Stichting Epsilon.

Geschiedenis
Naast wiskundige heeft Koetsier ook veel met geschiedenis. Hij is secretaris bij de Historische Kring Laren en trekker van onderzoeksproject 'Laren in WOII', in relatie tot de Historische Kring Laren.

In 2004 kreeg hij voor zijn stimulerende rol en zijn bijdragen op het gebied van de geschiedenis van machines en mechanismen de IFToMM Award of Merit. In 2019 is hij uitgeroepen als Honorary Member. Dit Honorary Membership is een bijzonder grote eer. Wereldwijd kunnen maximaal 12 ereleden worden benoemd.

Boeken
Koetsier heeft meerdere boeken en research papers geschreven. Op dit moment schrijft hij een boek waarin hij de uitdagende stelling verdedigt dat een nieuw tijdperk voor de machine is aangebroken, waarin GIM, Global Intelligent Machine, de wereld gaat beheersen. Het boek belooft een internationaal succes te worden.

Daarnaast is hij een centraal persoon binnen de Nederlandse wiskundige gemeenschap. Zelfs na zijn pensioen speelt hij hierin nog een belangrijke rol. "Zijn talent zit in zijn wetenschap en in zijn beheersing van de retoriek. Het verbaast dan ook niet dat hij zijn talent na zijn pensioen ook veel breder heeft ingezet. Daarom is een onderscheiding tot officier in de Orde van Oranje-Nassau zeer verdiend", aldus de gemeente Laren.

Tekst gaat verder onder de foto


Burgemeester Nanning Mol komt de heer Henny zijn bos bloemen brengen. (Foto: Gemeente Laren)

Achterkleinzoon Maria Montessori
Ook de heer A.M. Henny werd onderscheiden. Hij verricht als vrijwilliger vele activiteiten ten behoeve van Montessori’s historische en actuele betekenis in het onderwijs. Hij is de achterkleinzoon van Maria Montessori en dit jaar staat in het teken van de herdenking van de 150ste geboortedag van Maria Montessori.

Henny heeft de taak op zich genomen om de publicatie van de boeken van zijn overgrootmoeder nieuw leven in te blazen, toen de Engelse uitgever daartoe niet langer in staat was. Met instemming van de overige achterkleinkinderen van Maria Montessori heeft hij heel voortvarend de Montessori-Pierson Publishing Company opgericht, een non-profit organisatie. Daarmee heeft hij het montessorionderwijs een groot impuls gegeven.

Uitgeverij 
Hij is de drijvende kracht achter deze uitgeverij die hij in 2007 vanuit zijn huis is begonnen. Geheel belangeloos is hij dagelijks vele uren bezig met de uitgeverij. Daarbij reist hij congressen en beurzen af om de boeken van Maria Montessori onder de aandacht te brengen. Tevens zat hij van 2003 tot en met 2008 in de Executive Board van de Internationale Montessori Vereniging Amsterdam (AMI). In dezelfde periode was hij lid van een Internationale denktank over de toekomst van de Montessori Organisatie.

"Vanwege zijn vele activiteiten ten behoeve van Montessori’s historische en actuele betekenis in het onderwijs, wereldwijd, en als hoeder van het Montessori Universum, is een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zeer verdiend."

Uit de krant