Afvalvissende supper.
Afvalvissende supper. Foto: Waterschap

Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Rijksmuseum Muiderslot en Het Scheepvaartmuseum zetten zich samen in voor schoon water

Natuur en Milieu

REGIO - Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Rijksmuseum Muiderslot en Het Scheepvaartmuseum roepen inwoners op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day op 18 september. Door te scheppen voor schoon water draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en houd je het water schoon.

Werken aan schoon water is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Het gaat dan om het water dat je buiten om je heen ziet. En waar je op veel plekken ook op kan varen of in kan zwemmen. Door samen te werken met jou en bedrijven wordt het water steeds schoner. Dat is goed voor mens en natuur. Maar we zijn er nog niet.

Sander Mager, dagelijks bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht: “Voor ons is het elke dag cleanupday. Schoon water is onze kerntaak, maar ook een steeds grotere opgave. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor alles dat in, op of bij het water leeft. Maar we kunnen dit niet alleen, we hebben samen een verantwoordelijkheid om onze leefomgeving schoon te houden. Daarom ben ik zo blij met deze actie samen met onze partners Het Scheepvaartmuseum en Rijksmuseum Muiderslot. Samen werken voor schoon water.” 

Hoe werkt het? 

Door het afval dat je raapt te registreren draag je bij aan het oplossen van het wereldwijde plastic probleem. Download de gratis app Litterati, en gebruik de code WATERBAZEN en registreer je vangst in de app. Door het zwerfafval te registreren in de app help je mee probleemgebieden in kaart te brengen en weten we welke soorten en merken afval het meeste voorkomen. Litterati gebruikt de verzamelde data om samen met bedrijven en organisaties te zoeken naar duurzame oplossingen.

Ook verloot het waterschap onder de waterbazen die meedoen een aantal mooie prijzen. World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar en vindt plaats op zaterdag 18 september. Bij het Muiderslot zijn die dag diverse supplanken beschikbaar om het water op te gaan.

Wat is een waterbaas?

De campagne ‘Waterbazen’ is van alle 21 waterschappen die Nederland rijk is. Met de campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn. De campagne laat zien hoe mensen met bepaalde handelingen steeds meer bijdragen aan schoon en voldoende water.

Uit de krant