Regenboogvlag wappert in Laren en Blaricum

Regenboomvlag ook in top in Blaricum.
Regenboomvlag ook in top in Blaricum. (Foto: Ralph De Vries)

BEL - In Laren is bij het gemeentehuis aan de Eemnesserweg de regenboogvlag gehesen.

In Blaricum gebeurt dat om 16.00 uur. "Om aan te geven dat in onze gemeenschap iedereen erbij hoort", aldus burgemeester Joan de Zwart-Bloch.

Eemnes hangt niet de vlag uit. Want voor Eemnes geldt: "We doen niet aan symboolpolitiek, iedereen is altijd welkom in onze inclusieve samenleving. We vlaggen ook niet op andere dagen die in het teken staan van goede doelen of mooie wensen."

Het bestuur van de gemeente Laren neemt krachtig stelling tegen de Nashvilleverklaring en onderstreept dat door de regenboogvlag voor het raadhuis te hijsen/te laten wapperen: "Het is onbegrijpelijk dat een religieuze stroming of een politieke partij als de SGP meent dat homo's uitgesloten kunnen worden van de universele rechten van de mens."

PGLE tegen Nashville
'Met kracht en met klem keren we ons als Protestantse Gemeente Laren-Eemnes tegen de Nashvilleverklaring. Wij vinden deze verklaring niet alleen onpastoraal, deze staat ons inziens ook haaks op wat de boodschap van het evangelie is. De geaardheid van een mens is deel van de schepping: een van God gegeven mogelijkheid om tot bestemming en vrede te komen. Elk mens is geroepen om met eigen geaardheid en naar eer en geweten het goede te zoeken, te leven en samen te leven', aldus Martin Noordzij, namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) en predikant Job de Bruijn.

Nashvilleverklaring
Het hijsen van de vlag is een tegenreactie op de zogeheten 'Nashvilleverklaring', een gezamenlijke verklaring over bijbelse seksualiteit.

In artikel 1 van deze verklaring staat de volgende tekst: 'WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen.'

Zondig
In artikel 10 staat de volgende tekst: 'WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn.'

Meer berichten