Vertrekkend burgemeester Rinske Kruisinga gaat voor 'samenlevingskracht' | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
De burgemeester tijdens haar toespraak.
De burgemeester tijdens haar toespraak. (Foto: MV)

Vertrekkend burgemeester Rinske Kruisinga gaat voor 'samenlevingskracht'

LAREN - Waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga (69) kondigde zojuist - op de nieuwjaarsreceptie in het Brinkhuis - haar vertrek aan. Niet per direct, maar wel dit jaar. Ze schat zelf over een maand of vijf.

Kruisinga: "Het eerst merkbare van het zelfstandig blijven, is dat er een vacature voor burgemeester ontstaat", zei zij ten overstaan van vele Laarders die naar de nieuwjaarsreceptie in het Brinkhuis waren gekomen. "Volgend jaar staat hier uw nieuwe burgemeester."

Vol lof
Verder sprak ze vol lof over de wijkagenten en de vrijwillige brandweer. Ook stelde ze voor om het woord 'bestuurskracht' te vervangen door 'samenlevingskracht' ("een aantrekkelijker begrip dan al die woorden die beginnen en eindigen met 'structuur'") én de door de afgeblazen herindeling vrijgekomen energie te gebruiken om na te denken over "die zaken die we met onze omgeving voor elkaar willen krijgen". "Geen herindeling dus, maar van het politiek bestuur mag worden verwacht om samen met organisaties, instellingen en andere gemeenten ook die samenlevingskracht te ontwikkelen. De literatuur die mij als burgemeester wordt aangereikt spreekt van een aanpak in netwerken en van maatwerk die passend is bij wat je te doen staat. Prima uitgangspunt lijkt mij." 

Omgevingswet
"Het lijkt saai", vertelde Kruisinga ook: "maar de politiek en haar bestuur moeten zich voorbereiden op de in 2021 in te voeren omgevingswet. Het belang van deze wet is niet alleen dat het om een bundeling gaat van vele wetten. Belangrijk is ook te weten wat de wetgever bedoelt met deze wet. Namelijk, een veilige en gezonde leefomgeving, goede omgevingskwaliteit en die in stand houden, doelmatig beheren van de leefomgeving en die ontwikkelen. Dus van bestemmingsplan naar omgevingsplan dat gaat om ruimte, wonen infrastructuur, milieu, natuur en water. Het gaat de wetgever ook om in een vroeg stadium met inwoners en maatschappelijke organisaties een meerjarige en integrale visie te ontwikkelen."
"De raad moet zich, gelet op het belang dat de wetgever hecht aan het betrekken van inwoners aan de voorkant van het proces, goed nadenken over haar kader stellende rol. Het proces aan de voorkant dichttimmeren of ruimte laten voor inspraak en initiatieven aan de voorkant. De wet gaat dus in 2021 in maar vraagt veel voorbereiding en heeft grote juridische consequenties. Gelet op de discussies die we in 2018 hebben gevoerd over de ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw in Laren lijkt mij dit voor het politiek bestuur en dat zijn voor mij de raad en het college van B&W wel een pittige. Nu houd ik wel van pittig maar in de politieke strijd vind ik het floret effectiever dan de botte bijl."

Politie
Over de politie meldde de burgemeester het volgende: "In ons district, en nu spreek ik in politietermen, worden door de burgemeesters pittige discussies gevoerd over de zichtbaarheid en beschikbaarheid van de politie. Niets ten kwade van de inzet van de politiemensen nu. Ik heb het afgelopen jaar goed met hen samengewerkt in het district Gooi en Vechtstreek. Ik ben op de hoogte van wat er achter de schermen gebeurt om ernstige zaken op te lossen. Dat blijft voor u uit beeld. Ik verzeker u dat het grote zorgvuldigheid en veel dossiervorming vraagt. Tijdrovend. Mijn waardering voor hun werk en van de wijkagenten is groot."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>