Het 'tijdelijke' strandpaviljoen.
Het 'tijdelijke' strandpaviljoen. (Foto: PR)

Vergevorderde plannen voor strandpaviljoen

BLARICUM - Er zijn vergevorderde plannen voor een strandpaviljoen - met vergunning voor tien jaar! - aan het Stichtse strand, maar er zijn problemen. Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) is verontwaardigd om zelf te moeten leuren om informatie over deze wilde plannen, die zij overigens via omwegen moest vernemen.

Ook ontwikkelaar Jan Geesink loopt ondertussen tegen problemen aan in zijn samenwerking met de gemeente en grondeigenaar Staatsbosbeheer waar het gaat om de locatie op het strand. Wethouder Anne-Marie Kennis meldt echter dat Geesink vooralsnog geen plan heeft ingediend dat past binnen de kaders van Staatsbosbeheer.

DAB meldt dat het paviljoen deels in de schaduw komt te liggen, pal voor het enige stuk parkeerplaats wat juist door de gemeente niet verhard is gemaakt. Hierdoor wordt het voor leveranciers lastig om het paviljoen te bereiken. Ook hebben ouders in die situatie vanaf het terras geen zicht op hun kinderen die zich op het volleybalveld vermaken. Tevens is er ook geen positief bericht over het plaatsen van camera's (noodzakelijk in verband met de veiligheid). Geesink wil graag dat de raad meedenkt over de mogelijkheden, voorwaarden en condities. DAB-raadslid Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam: "In de informatiebrief aan de raad spreekt de gemeente over bijlagen die niet zijn toegevoegd, terwijl deze er wel zijn en een helder beeld scheppen over de problematiek. Wat is er aan de hand? Zowel DAB als de VVD hebben al eerder om helderheid gevraagd over de voortgang van het eiland, maar 'men was nog in onderhandeling'."

Vette worst
Inwoners van Blaricum en vooral ook bewoners van de Blaricummermeent hebben recht op de (verkiezings-)belofte die hen is gedaan; een mooie plek om in de zomer te recreëren. "Kan het nog niet op een eiland? Dan knappen we het strand op. De wethouder ging hier voortvarend mee aan de slag. Dat hebben we allemaal kunnen zien. De gemeente schrijft het nu te betreuren dat er is nog geen sprake van een sluitende financiële exploitatie. Het eiland lijkt er voorlopig niet te komen. Een behoorlijke dreun voor de inwoners van onder meer de Blaricummermeent, het comité BAZ en iedereen die zo enthousiast was toen het eiland tijdens de verkiezingsperiode als vette worst is voorgehouden. Laat het voorop staan dat DAB niets liever wil dan een mooie horecavoorziening op het strand voor de inwoners", meldt Beemsterboer-Van Urk Dam. Zij heeft schriftelijke vragen ingediend aan het college en wacht op antwoorden. DAB vraagt om openheid en transparantie naar de inwoners van Blaricum. "Waarom krijgt de raad pas haar informatie als de situatie uit de hand loopt en waarom is er niet overlegd met het comité BAZ om mee te denken over de dit strandpaviljoen? Hoe waardevol is de mening van deze inwoners die zo enorm betrokken zijn en al bewezen hebben goede plannen te hebben. Waarom wordt daar geen gebruik van gemaakt?"

Sterk gewijzigd
Ook de gemeente wil heel graag een strandpaviljoen deze zomer. Ze denkt al sinds maart 2018 mee met Geesink. "In het door de gemeente Blaricum opgestelde en door de gemeenteraad vastgestelde integrale plan voor de upgrade van het Voorland (juni 2018) is het schetsontwerp van Geesink één-op-één (zowel qua locatie als qua omvang van het gebouw) overgenomen in dit integrale ontwerp en is de gemeente overgegaan tot uitvoering van dit integrale ontwerp. Het plan voor het horecapaviljoen is door de heer Geesink het afgelopen halfjaar echter constant, zonder overleg met de gemeente, sterk gewijzigd. Zowel in grootte als in locatie. Hierdoor kwam de gemeente steeds weer in de positie terug te moeten naar Staatsbosbeheer", legt wethouder Kennis uit.

Geesink's laatste ingediende plannen zijn ook door Staatsbosbeheer uiteindelijk geaccepteerd. Nu wil hij wederom de locatie wijzigen, zegt Kennis: "De nu door hem gewenste locatie ligt in het door Staatsbosbeheer aangegeven gedeelte van het gebied waar de natuurwaarden bebouwing niet toestaat."

RTG
DAB blij dat er morgenavond twee afgevaardigden van de heer Geesink komen inspreken tijdens de ronde tafel gesprekken. "Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat we beloftes gaan nakomen en in mei kunnen starten met de bouw van het paviljoen. Blaricum verdient openheid."

Meer berichten