Plan Chinees terug naar tekentafel | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Compilatie: Leo Janssen

Plan Chinees terug naar tekentafel

LAREN - De nota met uitgangspunten voor grote bouwprojecten in Laren heeft haar eerste nut bewezen. Het nieuwbouwplan voor pand Golden River moet terug naar de tekentafel.

Dat besloten de leden van de raadscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, nadat de nieuwe eigenaar van 'de Chinees' daar een nieuwbouwplan voor deze locatie had gepresenteerd.

Tijdens de openbare behandeling konden de aanwezige toehoorders, waaronder de raadsleden Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren) en Karel Loeff (Larens Behoud), constateren dat de commissieleden de kaders hanteerden zoals door de gemeenteraad van Laren zijn vastgesteld.
Zij wezen het voorliggende plan unaniem af vanwege onder meer de situering, het gegeven dat er een extra woonlaag was ontworpen en er geen rekening was gehouden met het historiserend bouwen. Historische herbouw van het voormalige Stationshotel met de drie kenmerkende gevels en daklijn is leidend bij herontwikkeling. Behoud van de oorspronkelijke gevels verdient zelfs de voorkeur, zoals een lid van de commissie stelde. Ambtelijk werd daarbij gewezen op het project bij het Sint Jans ziekenhuis, waar op wens van de inwoners ook de voorgevel werd behouden. In het door de raad gestelde kader kan niet meer volume worden toegevoegd en wordt gedacht aan een restaurantfunctie met wonen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>