Motie van DAB moet leiden tot inhoudelijke bespreking horecaplan tijdens kermis | Laarder Courant

Motie van DAB moet leiden tot inhoudelijke bespreking horecaplan tijdens kermis

Ramona Beemsterboer-van Urk Dam
Ramona Beemsterboer-van Urk Dam (Foto: PR)

BLARICUM - DAB heeft voor de raadsvergadering van dinsdag een motie VADO 'horeca en kermis' ingediend. Met deze motie verzoekt DAB om na daags na aanname van deze motie opnieuw in gesprek te gaan met de horecaondernemers over hun horecaplan inhoudelijk te bespreken.

"Dat hebben deze ondernemers nota bene in opdracht van de gemeente geschreven", aldus DAB-raadslid Ramona Beemsterboer-van Urk Dam. "Uit de laatste RTG bleek dat dit nog niet is gebeurd, maar dat de feestweek-vergunning voor de zaterdag het heikele punt blijft."

DAB wil dat bij dit gesprek met Het Vitus, d'Ouwe Tak en Moeke Spijkstra ook de raad of vertegenwoordiger per fractie aanwezig is. "Er is tijdens het evaluatieproces geen sprake van transparantie richting de raad geweest."
Het horecaplan was de opdracht vanuit het college met als doelstelling de kermis kleinschaliger en vooral beheersbaar te maken. "Wij willen dat het plan wordt geagendeerd voor het presidium en hebben er vertrouwen in dat opnieuw een gesprek met het college, raad (of fractievertegenwoordigers) en de ondernemers over het door de ondernemers geschreven horecaplan tot een gezamenlijke oplossing zal leiden. Daarbij dringen wij daarna aan op versnelde vergunningsverlening zodat de horeca alle voorbereidingen tijdig kan treffen. Blaricumse kermis moet HET feest van het jaar blijven!, aldus Ramona Beemsterboer-van Urk Dam.

Meer berichten