Foto: Christian Pfeiffer

KBG adviseert invoering 30 km-zone

BLARICUM - Als het aan de klankbordgroep (KBG) Blaricum-Noord ligt, worden de Bergweg en Meentzoom vanaf het kruispunt Burgemeester Le Coultredreef/Fransepad ingericht als een 30 km-zone.

Ook adviseert de KBG om het rechts afslaan vanaf de Randweg-Oost naar de Burgemeester Le Coultredreef, die overigens verboden moet blijven voor vrachtwagens, toe te staan.
"Maar de KBG zit niet te wachten op vijfhonderd auto's waarvan negentig vrachtwagens extra per etmaal, zoals uit de verkeersmodellen van de gemeente blijkt", meldt KBG-woordvoerder Robert Eijpe. "We willen gaan voor een veilige variant voor alle verkeersdeelnemers, inclusief voetgangers, ruiters en fietsers en zonder extra verkeersoverlast van gemotoriseerd verkeer. Vandaar het handhaven van het vrachtwagenverbod, het beperken van de verkeersintensiviteit voor het rechts afslaan en een verkeersremmende maatregel kruispuntplateau op de Burgemeester Le Coutredreef. Vanaf dit plateau richting het dorp is een 30 km-zone wenselijk om deze route onaantrekkelijk te maken als sluiproute, maar geschikt te houden voor de hulpdiensten." Andere ideeën zijn: het opheffen van het inrijverbod voor Ludenweg en Statenkamer (proef van 12 maanden) en een voetpad vanaf het Fransepad tot aan de Slotweg.
De gemeente houdt hierover op 5 juni van 18.30 tot 21.00 uur een inloopavond op de Kerklaan 16. Iedereen is welkom. In het rapport worden de maatregelen van de gemeente en de afwegingen van de klankbordgroep besproken en de  adviezen onderbouwd. Dit rapport is te downloaden op https://bit.ly/2LYhQVw

Meer berichten