Foto: Bastiaan Miché

Handtekening in december onder deal Veiligheidsregio's

LAREN/BLARICUM - Achter de schermen werken de Veiligheidsregio's van de Gooi en Vechtstreek en Flevoland al bijna twee jaar aan een nauwere samenwerking. Als alles meezit, dan kunnen de partijen in december hun handtekening zetten onder de gewenste overeenkomst, zo meldt burgemeester Pieter Broertjes, tevens voorzitter van de Gooise Veiligheidsregio. Doel is om de samenwerking in 2020 te laten starten.

De twee Veiligheidsregio's werken al op verschillende onderdelen samen, maar de banden nog steviger aanhalen is nodig. De schaalgrootte is kwetsbaar, zo schrijft Broertjes in een brief aan de Hilversumse politiek. Dat zorgt ervoor dat de financiën van beide organisaties onder druk staan, net zoals de kwaliteit en de continuïteit van de wettelijke taakuitvoering. Daarom is in 2017 al een traject gestart om de krachten te bundelen. In eerste instantie was het idee te gaan fuseren, maar dat blijkt juridisch niet mogelijk. Nu willen de twee, inclusief Regio Gooi en Vechtstreek en GGD Flevoland, een samenwerkingsovereenkomst sluiten.
"Het voordeel ten opzichte van de huidige, vormvrije samenwerking is dat de overeenkomst voldoende juridisch fundament vormt voor het integreren van onderdelen van de organisaties", meldt Broertjes aan de raad. "Dat biedt ruimere perspectieven voor continuïteit, kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Het voordeel ten opzichte van samenvoeging - ambtelijke fusie - is dat samenwerking op basis van een overeenkomst relatief snel en eenvoudig kan worden gerealiseerd."

Zover is het nog niet, want nu is het tijd om alle betrokken colleges en gemeenteraden te informeren, die er vervolgens ook nog iets van moeten vinden. Voordat de deelnemende partijen kunnen tekenen staan er nog belangrijke sessies in de agenda. Zo zijn er in september regionale raadsbijeenkomsten in de Hilversumse brandweerkazerne (woensdag 11 september), die van Lelystad en Emmeloord.

Meer berichten