Foto: Regio

Uitbreiding van fietsnetwerk in Gooi en Vechtstreek

LAREN/BLARICUM - Er wordt gewerkt aan een verbeterplan voor het fietsnetwerk in de regio. Afgelopen vrijdag ondertekenden vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de regiogemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek de intentieverklaring waarin zij zich sterk maken om het fietsnetwerk verder te ontwikkelen.

Belangrijke routes die woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, ov-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbinden moeten zo verbeterd worden dat fietsen voor meer inwoners aantrekkelijk en veilig wordt.

Fietsroutes
De verschillende routes worden zo uitgewerkt dat ze goed aansluiten bij het landschap. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om geen fietsasfalt aan te leggen in beschermde stadsgezichten of door een natuurgebied. Investeringen in verbreding en verbetering van deze routes zijn dan ook nodig. De afgelopen jaren is het fietsgebruik in Nederland flink toegenomen. De afstand die we in een jaar afleggen is sinds 2005 met 12% toegenomen. Ook in Gooi en Vechtstreek groeit het fietsverkeer.

Grenzen verleggen
Grenzen worden verlegd: we fietsen steeds vaker en verder. Ruim een kwart van alle dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. Om het fietsen te stimuleren wordt in Gooi en Vechtstreek gewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk dat het wegennet ontlast. Het stimuleren van de fiets wordt ook gezien als een middel om opgaven als de energietransitie, luchtkwaliteit, gezondheid, sociale inclusie en economische ontwikkeling invulling te geven.

Meer berichten