Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong.
Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong. (Foto: Bob Awick)

Splitsingsbeleid doet wethouder Boersen-de Jong pijn

BLARICUM - Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong heeft slapeloze nachten gehad van het splitsingsbeleid. "Nu niet meer, en ik ga het beleid zoals de raad dat heeft vastgesteld uitvoeren. Ik leg me erbij neer, maar wel met pijn in mijn hart."

Zelf wilde de wethouder van De Blaricumse Partij (DBP), nadat ze in 2016 via een politiek voorstel van de raad de opdracht had gekregen een splitsingsbeleid (het opdelen van vrijstaande woningen naar twee woningen op een perceel van minstens 800 m²) op te stellen, zo terughoudend mogelijk met dit nieuwe beleid omgaan. Ze is bang voor verdichting en verstening doordat er bij iedere woning vergunningvrij gebouwd kan worden en er een extra inrit bijkomt.

Buren
Boersen-de Jong: "Als je zelf wilt splitsen is deze mogelijkheid prettig, maar je hebt ook buren en die worden niet blij. Er komen meer auto's en de straten staan nu al vol." Afdwingen om op eigen erf verplicht te parkeren zou een optie kunnen zijn. "Maar we hebben niet genoeg mensen om dat te kunnen handhaven", weet Boersen op voorhand. Wie een woningsplitsing wil, moet echter ook een herinrichtingsplan voor onder andere het parkeren laten zien.

Extra pijnlijk
Voor een nipte meerderheid (7-6) ging het collegevoorstel niet ver genoeg. De richtlijnen om te kunnen splitsen zijn dus versoepeld, waardoor nu ook kleinere woningen in aanmerking komen voor verdeling. Extra pijnlijk voor de wethouder is dat haar voormalige partijgenoot Janny van Dijk (Fractie Van Dijk) net als de oppositiepartijen vóór het meegaande beleid stemde. "Ik verwijt haar dat niet; het is haar mening", aldus Boersen-de Jong, die het groene Blaricum het liefst zo had willen houden. "Maar daarover verschilt het college dus van mening met een meerderheid van de raad."

Meer berichten