Voor het centrum van Laren is een nieuw bestemmingsplan gemaakt.
Voor het centrum van Laren is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. (Foto: Bob Awick )

Raad strooit met complimenten over bestemmingsplan 'Centrum Laren'

LAREN - Nu Sinterklaas en zijn pieten weer in het land zijn, werd er volgens 'Spaans' gebruik ook in de raadzaal gestrooid. Overigens niet met kruidnoten (die stonden op tafel), maar met complimenten richting Ton Stam. Die kan de wethouder mooi in zijn zak steken, want zoals hij zelf zegt: "Dit komt niet vaak voor." Stam deelt deze loftuitingen echter met zijn ambtenaren. "Dit voorstel is voor een belangrijk tot stand gekomen mede dankzij de kundige ambtenaren van de BEL Combinatie."

LAREN - Nu Sinterklaas en zijn pieten weer in het land zijn, werd er volgens 'Spaans' gebruik ook in de raadzaal gestrooid. Overigens niet met kruidnoten (die stonden op tafel), maar met complimenten richting Ton Stam. Die kan de wethouder mooi in zijn zak steken, want zoals hij zelf zegt: "Dit komt niet vaak voor." Stam deelt deze loftuitingen echter met zijn ambtenaren. "Dit voorstel is voor een belangrijk tot stand gekomen mede dankzij de kundige ambtenaren van de BEL Combinatie."

Het bestemmingsplan 'Centrum Laren' wordt dus raadsbreed gedragen. Er werden - middels amendementen - nog wel wat puntjes op de i gezet, maar ook daar deed geen enkel raadslid echt moeilijk over.

Complex traject

Stams partijgenoot Hans Faas (VVD) stak als eerste van wal. "Het maken van een plan voor een dichtbebouwd gebied is een complex traject en vergt grote nauwkeurigheid. Maar het is tijd om er een klap op te geven en na deze vergadering samen hierop het glas te heffen", zei hij. Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren) voegde daar aan toe dat de amendementen een uitwerking zijn van de gesprekken met de leden van de klankbordgroep. Larens Behoud-raadslid Karel Loeff vindt dat in dit plan met iedereen rekening is gehouden; van bewoners, ondernemers en raadsleden tot ook de initiatiefnemers en mensen met andere belangen in het dorp. "De wethouder heeft goed naar iedereen geluisterd."
Liberaal Laren (LL) en Larens Behoud (LB) maakten nog wel een kanttekening ten aanzien van ondergronds bouwen; dat willen ze beperken tot één laag (oude bestemmingsplan laat meer toe, red.). Loeff vreest voor schade aan de vele historische gebouwen in het centrum, en is bang voor veel grondverzet en extra grondverplaatsing door vrachtwagens die door het dorp rijden. Wethouder Stam ging hier schoorvoetend mee akkoord en verzette zich niet tegen het amendement. LB en LL hebben hiermee de toelichting van het bestemmingsplan laten aanpassen.

Dienstwoning

Tot slot werd er door Hans Faas (VVD) een lans gebroken voor de brandweer. Nu hem ter ore is gekomen dat woningbouwvereniging Gooi & Omstreken eigenlijk de vier woningen boven de brandweerkazerne wil afstoten, ziet hij een kans voor Laren om deze weer volledig beschikbaar te laten komen voor de vrijwillige brandweerlieden. "Laten we de status dienstwoning in ere herstellen", zei hij. Om daar direct aan toe te voegen dat huidige huurders zich geen zorgen hoeven te maken. "Zij genieten huurbescherming. Het effect van dit amendement is pas op langere termijn invoelbaar." De helft van deze appartementen - vrije sector huur - wordt bewoond door vrijwilligers van de brandweer. Het amendement werd aangenomen.

Meer berichten