Foto: Bob Awick

Winter Village Laren weer open

LAREN - Rutger van Uden, de uitbater van de Winter Village Laren, heeft opvolging gegeven aan de maatregelen die burgemeester Nanning Mol en Van Uden maandag 9 december gezamenlijk hebben opgesteld. Dit naar aanleiding van het geweldsincident op het terras van het Bonte Paard op zondag 8 december jongstleden.

De gemeente is in goed overleg met de uitbater, staat in een persbericht van de gemeente Laren. "De gemeente is overtuigd van de inspanningen die de uitbater heeft verricht. Samen wordt er gewerkt aan een ijsbaan waar iedereen op een goede manier gebruik van kan maken."

De uitbater heeft de maatregelen verwerkt in een plan van aanpak. Deze aanpak is inmiddels geaccordeerd door de burgemeester. Dit betekent dat ook de horeca van de ijsbaan vanaf vandaag weer open is.

De maatregelen zijn: na 19.00 uur geen alcohol schenken, geen sterke drank schenken, dagelijks na 18.00 uur dient er beveiliging aanwezig te zijn en de uitbater maakt goede afspraken met de politie over wat uitbater doet als er escalerende situaties dreigen te ontstaan.

"Bovenstaande maatregelen zijn de maatregelen in eerste aanleg. Mocht het noodzakelijk zijn om deze aan te scherpen, zal de burgemeester dit doen", aldus de tekst in het persbericht.

Meer berichten