Foto-expositie: Dit ben ik. in De Stichtse Hof

Foto: Dewi Veldhuizen

LAREN - In De Stichtse Hof is tot 1 maart de foto-expositie Dit ben ik. geopend. Bezoekers aan de expositie kunnen kennismaken met mensen met dementie; wie zijn zij, wat willen zij en wat hebben zij nodig?

Dementie begint met dingen vergeten. Maar dementie is ook verlies van je denkend vermogen en niet meer kunnen kiezen. Waardoor achterdocht, angst en verwardheid kunnen optreden. Gedrag dat pijnlijk kan zijn en vaak onbegrepen blijft. Ondanks dat blijven mensen met dementie altijd mens. Daarom verdienen ze waardigheid en in hun afhankelijkheid van de ander goede hulp en zorg. Een verantwoordelijkheid voor allen zonder dement. Mensen zonder dementie kunnen dit creëren door er voor iemand te zijn, de relatie aan te gaan en mensen met dementie de gelegenheid te geven om een uiting te geven aan een verlangen.

DewiV Dewi Veldhuizen, freelance fotograaf en activiteitenbegeleider bij De Stichtse Hof, heeft in samenwerking met De Stichtse Hof bewoners geportretteerd. De portretfoto’s zijn gemaakt ter ere van de Dag van de Mantelzorg. Op deze wijze konden mensen met dementie hun familieleden met een persoonlijke portretfoto verrassen bedanken omdat zij er altijd voor hen zijn. Veldhuizen heeft met dit project haar passie fotografie en zorg en welzijn kunnen combineren. Dit project is vervolgens ontwikkeld tot de foto-expositie.

Tegemoetkomen aan verlangen

In de expositie staat het tegemoetkomen van de verlangens en behoeften van mensen met dementie centraal en worden er voorbeelden gegeven hoe dit in de praktijk toegepast kan worden. Er wordt een bijdrage geleverd aan een positieve beeldvorming over mensen met dementie en de boodschap is om de mens centraal te stellen en niet het ziektebeeld.

Ook helpen? Om in te kunnen spelen op de diverse verlangens en behoeften van mensen met dementie zoekt Vivium De Stichtse Hof naar maatjes en vrijwilligers. Het gaat om het ondersteunen bij activiteiten en/of het samen zijn. Dit kan langdurig of voor een keer zijn. Mocht je hierin iets willen betekenen, geeft dan je interesse aan. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar Leefplezier: uitbureauDSH@vivium.nl of te bellen naar: 035-5390800.

Meer berichten