De ochtend na de brand vorig jaar januari.
De ochtend na de brand vorig jaar januari. (Foto: SvH)

Sloopmelding voor het slopen van restanten van pand Vredelaan 9

LAREN Het besluit tot intrekking van de monumentenstatus voor Vredelaan 9 is geformaliseerd. Daarmee vervalt de ingediende aanvraag van de omgevingsvergunning voor het ‘slopen van een monument’ en kan ingestemd worden met een sloopmelding voor het slopen van de restanten van het pand Vredelaan 9. Dat meldt wethouder Ton Stam vandaag in een brief aan de gemeenteraadsleden.

"Het college van B&W heeft op 21 januari het voorstel om de monumentenstatus van Vredelaan 9 in te trekken, besproken. Diezelfde dag heeft het college de commissie R&I over dit onderwerp geïnformeerd. Tijdens de commissievergadering werd een aantal kanttekeningen geplaatst. Daarom heeft het college op 22 januari een extra collegevergadering belegd waarin is besloten om het voorgenomen besluit pas te formaliseren na de raadsvergadering van afgelopen woensdag", zegt Stam in de brief.

De raad heeft inmiddels wel moties aangenomen om voor nieuwe gevallen aanvullende regels in zowel de monumentenverordening als in de welstandsnota op te nemen. De eigenaar wordt middels een brief op de hoogte gebracht. Verder wordt het besluit op www.overheid.nl en in het Larens Journaal gepubliceerd en zullen de stukken gedurende zes weken op het BEL Kantoor ter inzage liggen.

Meer berichten