Foto: Albert van der Linden

Begint Blaricum een eigen bomenkwekerij?

BLARICUM - De gemeente Blaricum heeft aan de Deltazijde een tijdelijk bomendepot ingericht. De aangeplante lindes zijn afkomstig uit een grote partij, waarvan eerder een serie geplant is langs de Deltazijde.

"De bomen stonden in afwachting van het plantmoment bij de kweker, de groeiomstandigheden bij de kweker zijn echter niet hetzelfde als in De Blaricummermeent. Voor een optimaal eindresultaat van de bomenrij is het beter wanneer de bomen onder dezelfde groeiomstandigheden, als de eerder geplante bomen verder groeien. Daarom is ervoor gekozen de bomen een tijdelijk plekje te geven op een nog braakliggend dee lvan het bedrijvenpark. Wanneer de bouwontwikkelingen bij deelplan G1 - het plan 2 van 2 Gooise Marke - zijn afgerond in 2021, kunnen de bomen in het navolgende plantseizoen naar hun definitieve plek verhuizen", staat in een brief aan de bewoners van de Ravenlaan te lezen.

Meer berichten