De leden van de gemeenteraad van Blaricum: Mieke Bakker, Ramona Beemsterboer, Ineke Breet, Rob Bruintjes, Ellewies Claushuis, Janny van Dijk, Christien Dobber, Carin Francken, Jan Hoijtink, Bea Kukupessy, Han Landman, Joke Lanphen, Willem Pel, Satyamo Uijldert en René Wiegel.
De leden van de gemeenteraad van Blaricum: Mieke Bakker, Ramona Beemsterboer, Ineke Breet, Rob Bruintjes, Ellewies Claushuis, Janny van Dijk, Christien Dobber, Carin Francken, Jan Hoijtink, Bea Kukupessy, Han Landman, Joke Lanphen, Willem Pel, Satyamo Uijldert en René Wiegel. (Foto: PR)

Brief van gemeenteraad voor inwoners van Blaricum

BLARICUM De voltallige gemeenteraad van Blaricum heeft - in het licht van de coronacrisis - een brief gestuurd aan de inwoners van Blaricum. Hiermee willen zij alle inwoners van Blarlcum een hart onder de riem steken, alle medewerkers van hulpdiensten, zorginstellingen, scholen danken voor hun inzet, en het college van B en W en de ambtenaren van de BEL Combinatie steun en respect betuigen.

"De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op de samenleving zijn mondiaal voelbaar en raken dus ook Blaricum als dorpsgemeenschap. Zorgverleners draaien overuren, winkels en bedrijven sluiten of zijn slechts beperkt toegankelijk, het verenigingsleven is tot stilstand gekomen. Blaricummers moeten veelal thuis werken, kinderen opvangen en vermaken, en op gepaste afstand van familie, vrienden en buren blijven. Juist in een tijd waarin saamhorigheid en gemeenschap belangrijk zijn."

Ze wensen mensen, die persoonlijk getroffen is door het virus, een spoedig en volledig herstel toe, en danken zij onder meer alle zorgverleners, in het bijzonder zij die in het Tergooi ziekenhuis werken, voor hun niet aflatende inzet en werkzaamheden in het licht van deze crisis. Ze hebben vanwege haar niet-aflatenede inzet en betrokkenheid respect voor burgemeester Joan de Zwart-Bloch. Ook verdienen de wethouder en ambtenaren van de BEL Combinatie een compliment. "Zij doen er alles aan om ons dorp bestuurbaar te houden en leveren bijzondere inspanningen onder moeilijke omstandigheden."

De gemeenteraad onderzoekt momenteel samen met de griffie de mogelijkheden om binnen de wettelijke kaders haar werkzaamheden te blijven uitvoeren.

Lees hier de volledige brief van de gemeenteraad.

Meer berichten