Foto: Carin van den Berg

Politiek pakt 'vergaderdraad' weer op

LAREN - De politiek in Laren gaat weer vergaderen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de commissie- en raadsvergaderingen van maart vervallen, maar inmiddels heeft het presidium van de gemeenteraad van Laren besloten de commissie- en raadsvergaderingen van april wel doorgang te laten vinden.

De commissievergaderingen zullen digitaal worden gehouden. Voor de raadsvergadering wordt nog bezien welke vorm het beste kan worden gehanteerd. Informatie hierover volgt op een later moment. In verband met de tijd die is gemoeid met de inrichting van een digitale vergaderomgeving zijn de geplande vergaderingen met een week verschoven. De Commissie R&I wordt gehouden op 21 april, commissie M&F op 23 april en de raadsvergadering op 29 april 2020. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn zoals gebruikelijk live te volgen via het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website. De digitale commissievergaderingen zijn ook visueel te volgen.

Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht in de commissies - over bijvoorbeeld over het doelgroepenvervoer in commissie M&F of de herontwikkeling van Stationsweg 1 - kunnen hun schriftelijke reactie sturen naar de griffie, uiterlijk 17.00 uur, op de dag van de desbetreffende commissievergadering, via het mailadres griffie@laren.nl. "De reacties worden in de vergadering voorgelezen, zodat een ieder kennis zal kunnen nemen van de inhoud ervan", aldus de griffier.

Meer berichten