Het stukje gemeentegrond tegenover de speelplaats van basisschool St. Jan-De Binckhorst.
Het stukje gemeentegrond tegenover de speelplaats van basisschool St. Jan-De Binckhorst. (Foto: JR)

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes start met nieuw diaconaal woonproject

LAREN/EEMNES - De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) heeft het plan opgevat om zowel in Laren als in Eemnes woningen te (laten) bouwen voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Hoewel er in Laren - ten opzichte van Eemnes - al stappen zijn gezet, meldt Bert Harenberg, die als lid van de diaconie van de PGLE hierbij betrokken is, dat een en ander nog wel in de kinderschoenen staat. "In Eemnes zijn we nog maar pas geleden begonnen ons te oriënteren, en in Laren is nog geen sprake van een definitieve keuzeplek."

Toch is er in Laren al wel een locatie in beeld: een stukje gemeentegrond tegenover de speelplaats van basisschool St. Jan-De Binckhorst aan de Eemnesserweg. Omdat dit niet ver van het centrum ligt, heeft de diaconie hier wel oren naar. "De bewoners - met of zonder rollator - kunnen dan makkelijk hun boodschappen doen." Wel spelen er allerlei factoren, zoals grondprijs, aanwonenden en groen. Harenberg: "De grondprijs moet zodanig zijn dat mensen met alleen een AOW daar kunnen wonen. Zulke stukken grond zijn in Laren schaars."

Goed hart

Het PGLE-idee staat wethouder Ton Stam wel aan. Hij laat weten dat de gemeente hieraan wil meewerken. Het gaat om acht woningen van ongeveer 50 vierkante meter. "Woningcorporatie Gooi en Omstreken is geïnteresseerd in deze planontwikkeling en beraadt zich nu over een mogelijke invulling", meldt Stam. Harenberg is blij met de steun van wethouder Stam. "Het is in Laren altijd zo dat je met omwonenden te maken hebt, maar gelukkig heeft men wel een goed hart en begrijpt men het belang voor dit soort woningen. Het wordt altijd weer een afweging tussen sociale, groene en buurtbelangen. Daar zal de gemeenteraad zich ook over gaan uitspreken."

Structureel

Waarom zijn deze woningen nodig? Harenberg: "Als diaconie krijgen we vaak met woonproblemen te maken, en dus zoeken we een structurele oplossing voor het tekort aan woningen voor oudere, minderbedeelde alleenstaanden. De ontwikkeling is dat in de verpleeginstellingen de behoefte naar 2-kamerappartementen toeneemt. De instellingen hebben nu vaak voornamelijk 1-kamerstudio's. Daarom zie je dat die studio’s geleidelijk aan worden omgebouwd tot 2-kamerappartementen. Gevolg is dat er minder woningen in die instellingen komen."

Extra zorg

De nieuwe woonbehoefte heeft de PGLE overigens niet zelf in kaart gebracht. "Natuurlijk hebben we zelf ook gezien dat er behoefte is aan sociale woningen voor alleenstaande bejaarden. Maar het zijn met name de woningcorporatie en de Regio Gooi en Vechtstreek die ons op die behoefte hebben gewezen." Harenberg geeft aan dat mensen vroeger konden kiezen voor een prettig verblijf in een bejaardenhuis, maar dat er tegenwoordig naar andere oplossingen gezocht moet worden. "Veelal zijn ze nog te vitaal voor een verpleeghuis. Natuurlijk moet je er rekening mee houden dat ook deze oudere medeburgers behoefte kunnen krijgen aan extra zorg. Daarover zijn we ook in gesprek met zorginstellingen zoals Vivium."

Vereenzaming

De toekomstige bewoners hoeven overigens geen lid van de kerk te zijn. "Het is onze bedoeling regelmatig gezamenlijke activiteiten te organiseren om de vereenzaming tegen te gaan, want die is in Laren helaas erg groot." Volgens Harenberg leveren deze nieuwe huurhuizen ook een bijdrage aan de doorstroming in sociale woningen. "De toekomstige bewoners die met name uit Laren komen zullen meestal een grotere woning achterlaten, waar dan weer een gezin kan gaan wonen. Een ander aspect bij ons diaconaal woonproject is de noodopvang. Regelmatig krijgt onze diaconie spontane aanvragen voor tijdelijk onderdak voor een deel van een gezin vanwege relationele problemen. Dan is het zoeken om ergens onderdak te vinden. Met ons diaconaal woonproject willen we ook daarbij hulp bieden."

Meer berichten