Bij de OBS in Blaricum was het weer ouderwets druk bij het halen van de kinderen.
Bij de OBS in Blaricum was het weer ouderwets druk bij het halen van de kinderen. (Foto: Bob Awick )

Basisscholen weer begonnen

BEL - De basisscholen mochten vandaag weer hun deuren openen. Wel mocht maar 50 procent van de leerlingen aanwezig zijn. Scholen hadden zelf de vrijheid om te kiezen hoe ze dat wilden invullen. Wel ging de voorkeur uit naar hele dagen, om zo min mogelijk vervoersbewegingen te hebben.

De Ploeg in Laren heeft er daarom voor gekozen om  de even klassen op even dagen naar school te laten komen en de oneven klassen op oneven dagen. Die mochten zich vandaag dus al melden. De andere helft komt morgen weer voor het eerst naar school. "Dit is makkelijk te onthouden voor de ouders", legt directeur Ruud Philips uit. Voor de dagen die de leerlingen niet op school zijn, wordt 'uit de rugzak' gewerkt. Dat houdt in dat de leerlingen huiswerk op papier mee naar huis krijgen, zodat iedereen hiermee aan de slag kan.

Gepuzzeld
Hij vertelt dat er in de vakantieperiode aardig gepuzzeld is. "We zijn onderdeel van Stichting Talent Primair en hebben met de scholen die hieronder vallen overlegd en met de directie. We hebben besloten dat de nadruk op welbevinden komt te liggen, dus zo min mogelijk vervoersbewegingen. Een keer brengen en een keer halen, zoals de PO-raad en RIVM adviseerden. Wij vonden het ook belangrijk om de hele groep bij elkaar te hebben."

Dat broertjes en zusjes misschien niet op dezelfde dag naar school konden, was voor de school van minder belang. "Wel konden ouders ons mailen als het een probleem werd, zodat wij mee konden denken voor een oplossing. Dat is maar in een geval gebeurd."

Eigen ingang
De school heeft vier ingangen. "Dat komt nu mooi uit, want zo kunnen de groepen via hun eigen ingang naar school. Ook is er een toiletgroep per groep. Bij het naar binnen gaan, kunnen de leerlingen hun handen desinfecteren. Bij elke ingang staat een professionele desinfectiezuil. Op school wordt extra schoongemaakt door een bedrijf en tussentijds maken wij zelf twee keer per dag alle handvatten schoon." Vandaag werd ook met de leerlingen doorgenomen wat de coronamaatregelen zijn, zoals het afstand houden en het handen wassen.

"Ik ben erg blij met hoe we het hebben kunnen oplossen. Nadat iedereen groen licht had gegeven hebben we met de buitenschoolse opvang contact opgenomen om te laten weten over welke groepen wanneer les hadden en zijn de ouders geïnformeerd. Het was fijn om te zien hoe blij de oudste leerlingen waren om weer op school te zijn. Voor de jongsten was het vaak nog spannend."

Tevreden
"We hebben de leerlingen buiten opgevangen en gelukkig hebben we een nieuw speeltoestel. Dat gaf afleiding. Hoe leuk is het om je dag op school al spelend buiten te beginnen. We zijn tevreden met hoe het is gelopen. Morgen komt de andere helft van de leerlingen en dan moet dit langzamerhand weer 'gewoon' worden. Reinheid, rust en regelmaat blijkt ook nu maar weer heel belangrijk."

Meer berichten