CDA-raadslid Erwin van den Berg.
CDA-raadslid Erwin van den Berg. (Foto: Koosje de Beer)

CDA-raadslid 'over de rooie' over vergaderen op Hemelvaartsdag

LAREN - CDA-raadslid Erwin van den Berg is not amused - en dat is zachtjes uitgedrukt - dat de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Inrichting van dinsdag 19 mei is verzet naar de avond van Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei. Hij is hierover 'teleurgesteld'. Zijn ongenoegen heeft hij de griffie, de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester laten weten.

Hij spreekt van een uitglijder en haalt ook nog uit naar zijn collega-presidiumleden die ingestemd hebben met deze wijziging en vergaderen op Hemelvaartsdag kennelijk als normaal beschouwen. "Ik ga er vanuit dat dit een eenmalige actie is en dat het geen gewoonte wordt om Christelijke feestdagen als een normale vergaderdag te gaan beschouwen. "

Normvervaging

"Technisch-juridisch zal deze wijziging mogen en kunnen en ook heeft u mij in de gelegenheid gesteld te reageren wat ik heb verzuimd. Eenvoudigweg omdat ik deze voorgestelde wijziging over het hoofd heb gezien. Dat vooral betreur ik maar ook dat u zonder andere mogelijkheden voor te stellen uit eigener beweging voorbij bent gegaan aan deze Christelijke feestdag. Ik heb niet kunnen bevroeden dat een dergelijke aanpassing in de agenda ook maar een seconde overwogen zou worden in Laren. Het heeft namelijk met normvervaging en smaak te maken", laat Van den Berg weten. "In dit kleine dorp waar een aantal jaren de verruiming van de winkeltijden op zondag en zondagopenstelling van supermarkten zeer goed afgewogen is, breed besproken is, constateer ik dat thans op een onverlaten moment de waan van de dag overheerst."

Onder druk

De Laarder realiseert zich terdege dat door de coronacrisis en daarmee gepaarde wettelijke beperkingen de bestuurlijke agenda's onder druk staan, maar dat er geen andere mogelijkheden zijn is niet juist, stelt hij. Hij is ook enigszins verbaasd. "Maandagochtend nog hebben wij namelijk ruim gesproken over de het wel of niet digitaal vergaderen met betrekking tot de raadscommissievergaderingen van mei. Een grote meerderheid van het presidium was voor live vergaderen in Eemnes. Wel is nog opgemerkt dat wat digitaal kan, digitaal moet. Dat luttele uren later niet eens overwogen in casu voorgesteld wordt, gelet op de ontstane situatie dat de vergaderzaal in Eemnes niet beschikbaar is, teruggevallen kan worden op een digitale vergadering op dinsdag 19 mei, stoort mij zeer. We zitten nog in een lockdown, maar het reguliere denken overheerst kennelijk alweer en dat juist een gemeentelijke overheid niet extra goed nadenkt over beeldvorming en uitstraling naar inwoners vind ik zacht gezegd zeer bijzonder."

Uiterlijk vertoon

En dat de vergadering dan ook nog op Hemelvaartsdag staat gepland, kan er bij Van den Berg helemaal niet in. "In een dorp waar gehecht wordt aan kerkelijke tradities zoals de Sint Jansprocessie. Of is dit slechts het uiterlijk vertoon nog waarvoor respect is en is de rest van de kerkelijke agenda ondergeschikt aan alles. Daar lijkt dit wel op. Juist in deze crisistijd is het belangrijk weloverwogen besluiten te nemen. Daar is nu geen sprake van. Van den Berg meldt zich vervolgens af voor de vergadering van 21 mei. "Over de inbreng van de fractie met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen beraden wij ons nog nader. In ieder geval verwachten wij dat er in de raadsvergadering van 27 mei aanstaande voldoende gelegenheid zal zijn om onze mening, standpunten met betrekking tot die onderwerpen in te brengen en te bespreken."

Eenmalige actie

Tenslotte ga ik er vanuit dat deze uitglijder een eenmalige actie is en dat het geen gewoonte wordt om Christelijke feestdagen als een normale vergaderdag te gaan beschouwen. En dit laatste is meer een oproep aan mijn collega presidium leden die ingestemd hebben met deze wijziging en vergaderen op Hemelvaartsdag kennelijk als normaal beschouwen.

Meer berichten