Mevrouw Van de Kamp heeft een Compaan-tablet te leen gekregen.
Mevrouw Van de Kamp heeft een Compaan-tablet te leen gekregen. (Foto: Antoon Bruggeling)

Makkelijker contact met 'de zorg' en familie dankzij speciale tablets voor Vivium-cliënten

BLARICUM - Mevrouw Van de Kamp uit Blaricum heeft gisteren een eerste Compaan-tablet in ontvangst genomen. De Blaricumse kan via deze speciale tablet contact zoeken met medewerkers van het Vivium-wijkteam. Het team kan vervolgens inspelen op vragen en hulp op afstand bieden.

Ook kan ze via de tablet foto’s en filmpjes ontvangen, internetten, e-mailen en beeldbellen met zowel de zorg, als familie en vrienden.
Dankzij deze tablets kunnen binnenkort twintig cliënten van de Vivium-wijkteams makkelijker contact maken met de zorgmedewerkers én de wereld buiten hun huis.

Weinig tot geen digitale ervaring

In een onderzoek van het wijkteam naar de mogelijkheden om oudere, niet zo digivaardige cliënten te ondersteunen kwam het team de tablets van Compaan tegen. Dit zijn eenvoudige en veilige tablets die speciaal geschikt zijn voor ouderen met weinig tot geen digitale ervaring, maar die nog wel graag deel willen uitmaken van de digitale wereld. De tablets kunnen gebruikt worden voor hulp op afstand. Daarnaast verwachten medewerkers van het wijkteam Blaricum dat het gebruik van de tablets ervoor zorgt dat hun cliënten zich minder eenzaam voelen.

Veiligheid en gezelligheid

De tablet is een zeer welkom hulpmiddel in deze tijd waarin het coronavirus vooral ouderen aan huis kluistert, maar is alleen toegankelijk voor de zorg en bijvoorbeeld familie aan wie toegang wordt gegeven.

Het contact via de tablets is mede mogelijk dankzij de financiering van de Werkgroep Zorg aan Huis van de Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium. De werkgroep was meteen enthousiast toen zij over deze actie hoorde. De cliënten krijgen de tablet in bruikleen voor zolang dat nodig is. Vivium zorgt voor de technische ondersteuning en draagt ook de kosten voor het abonnement.

Donateurs

Het wijkteam Blaricum verwacht dat de Compaan-tablets voorzien in een grote behoefte voor alle wijkteams van Vivium. Niet alleen nu, maar ook later als er weer meer bewegings- en leefruimte mogelijk is. Wie hieraan een steentje wil bijdragen kan donateur (www.vivium.nl/word-donateur) worden.

De werkgroep Zorg aan Huis is een van de werkgroepen van de Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep. Dankzij giften van Vrienden kon de werkgroep Zorg aan Huis de afgelopen jaren onder meer alle wijkteams van een elektrische fiets voorzien. Ook kregen alle 250 wijkteammedewerkers van Vivium die dagelijks (corona)zorg in de wijk verlenen recent een tube Rituals-handcrème om hun handen na het vele wassen te verzorgen.

De Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium zet zich in om het leven van de bewoners en cliënten van Vivium aangenamer te maken. De verschillende werkgroepen organiseren activiteiten in de verzorgingshuizen en financieren aanvragen van medewerkers die niet door de reguliere zorg betaald worden. De werkgroepen kunnen alleen hun werk doen doordat ze financieel worden ondersteund door donateurs.

Meer berichten