Bij het 100-jarig bestaan van de bibliotheek las de Larense wethouder Karin van Hunnik voor.
Bij het 100-jarig bestaan van de bibliotheek las de Larense wethouder Karin van Hunnik voor. (Foto: Bob Awick )

ZomerVoorlezen in bibliotheek in het Brinkhuis

LAREN - Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, hebben daar veel baat bij. Daarom is er elke vrijdagmorgen tot en met vrijdag 24 september van 11.00 tot 11.30 uur ZomerVoorlezen voor deze doelgroep in de bibliotheek in het Brinkhuis in Laren.

"Peuters die regelmatig worden voorgelezen presteren op school beter in taal én rekenen. Ook hebben ze een voorsprong in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling", aldus de bibliotheek. 

Dagelijks voorlezen
"Hoe jonger kinderen zijn als hun ouders gaan voorlezen, hoe groter hun woordenschat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks voorlezen heeft het grootste effect. Het liefst een paar keer per dag, maar langer dan een paar minuten hoeft niet."

Voorlezen heeft invloed op verschillende vaardigheden. Kinderen leren een boek vasthouden, letters herkennen en dat het geschreven woord het gesproken woord weergeeft. Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het bewust worden van klank, mondelinge vaardigheden, groei van de woordenschat, verhaalbegrip en een positieve houding tegenover het lezen.

Vroeg beginnen
"Het is vooral het rijke en veelzijdige taalgebruik dat hieraan bijdraagt. Illustraties bij het verhaal ondersteunen kinderen in het achterhalen van de betekenis van onbekende woorden. Het helpt om vroeg te beginnen. Voorlezen betaalt zich vooral uit voor de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs."

"Het maakt geen verschil of kinderen uit gezinnen met een lage, gemiddelde of hoge sociaaleconomische status komen - ze profiteren in dezelfde mate van voorlezen. Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het bewust worden van klank, mondelinge vaardigheden, woordenschatgroei, verhaalbegrip en een positieve houding tegenover het lezen."

Meer berichten