Afbeelding
Bol-an

Vischclub Op hoop van zegen van Toon de Jong 1903 deel 2

Algemeen

'De gansche wereld moet voor den oprechten visscher gelegen zijn in dat stukje water met kroos, waarin hij zijn lokaas heeft laten zakken. Vertel hem alle mogelijke of onmogelijke geschiedenissen, hij hoort ze niet; biedt hem zelfs een lekkere sigaar aan. De visscher in spanning en zal hem niet eerder aannemen voordat de spartelende visch op ’t droge is geslingerd of dat hij weet dat geen waterbewoner zich meer op die plaats schuil houdt.’, aldus beschrijft in 1903 de vermaarde Larense etser Toon de Jong haast literair in het door hem zelf geïllustreerde ‘Vischboek’ hoe het avontuur de ware sportvisser overkomt. ‘Dan gaat de zon onder in schitterende pracht; er komt beweging in het water, de kurken slaan onder door de machten der onderwereld en dat alles temidden der grote stilte, misschien onderbroken door de avondklanken van een roepende torenklok of de wegstervende tonen uit de harmonika van een Schipper, die op de Eem een Vaderlandsch lied speelt’.

Met dit museale manuscript ‘Naar d’Oevers der Eem‘ hadden Toon en zijn neef Bart Tenckinck het viscollege Op Hoop van Zegen opgericht waarmee ze samen met nieuwe tochtgenoten eropuit konden trekken richting de ‘Vischwateren van Eemland benoorden de Eem tot Baarn’. Hij tekende hierin ook een schetskaart van de polder inclusief de rond dit visgebied gelegen ‘visschersherbergen’ als ‘Roode kruis’, ‘Perier’ en’ ’t Haventje’.

De eerste visclub in Nederland werd twee jaar eerder opgericht in Utrecht: De zilveren Voorn (de hengelaar met jaarlijks de meeste vis won ‘de gele trui’). Veelal hadden vis clubs de meest wonderlijke namen. Zeker in Amsterdam waar ieder clubgebouw, lees café, een ‘vischcollege’ had van een man of twaalf, goed voor (onderlinge) viswedstrijden en een wekelijks goede borrel. Schitterende namen gaven zij zichzelf: De leugenaar, Klein maar dapper, Vol rust en verwachting, De edele baars, Een halver liter en afkortingen die de onderlinge broederschap versterkten. DNLS (Door Nieuw Leven Samengebracht), TAVENU, (Ter Aangenaam Verpozen En Nuttige Uitspanningen), DOV (Door Onderling Vereend). Iedere club had zijn eigen insigne, ieder lid zijn eigen hengel, tonnetje, en aasbakje aan de broekriem. Speciaal voor zijn ‘Vischgenootschap' had Toon ook een bijzonder reglement van twintig artikelen opgesteld. Geïntroduceerde leden moesten vóór het begin van iedere tocht ondertekenen.

Artikel VII. Het is verboden met polsen (polstok) over slooten te springen langer dan 5 meter. Artikel XIV. Het is geoorloofd, sterke dranken, een maatje 't niet te bovengaande, mede te nemen. Artikel XV. Vrouwelijke jonge tochtgenoten kunnen aan Bestuur worden voorgedragen (mits niet te schoon van aangezicht. Als dan vervalt het maatje, genoemd in Artikel XIV waarvoor het Bestuur zich geroepen gevoelt tot bewaring der goede orde en zeden. De mannelijke tochtgenooten, waaronder Bestuur en Eerelid, geven een bijdrage van 15 cent. Het laatste artikel gaat over zaken als het met de uitgenodigde gast uit de hand loopt. Artikel XX. Het bestuur heeft bij ernstig verzet in Vischgebied ‘het Polderrecht' te handhaven en den onwillige het Water in te dringen, nooit verder dan tot den borst. Het Bestuur is in dezen dan ook verplicht (onderstreept) den ondergedompelde weer tot de weereld terug te voeren, waarna ook de anarchistische of Staking ideeën van den laatste wel zullen zijn bekoeld.

Leo Janssen.
www.bol-an.nl

Afbeelding
Excuses provincie Noord-Holland voor slavernijverleden Mensen 1 jul, 23:33
Afbeelding
Karter Coen Doorn wint koningsklasse NK Sport 1 jul, 18:30
Afbeelding
Klaas Gubbels ontvangt Singerprijs 2022 Cultureel 1 jul, 15:32
Afbeelding
“De huis-aan-huiskrant is een onmisbare informatiebron” Algemeen 1 jul, 08:00
Afbeelding
Concert beiaardier en organist in Johanneskerk Laren Cultureel 1 jul, 07:44
Afbeelding
Steeds meer meldingen van sloopplant Japanse duizendknoop Natuur en Milieu 30 jun, 17:38
Afbeelding
Lezing door journalist en rasverteller Nol van Bennekom Cultureel 30 jun, 14:02

Uit de krant