Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer.
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Foto: Pixabay

Subsidie voor aanleren van verkeersveilig gedrag kinderen en ouderen

Algemeen

REGIO - De provincie Noord-Holland zet in op het aanleren van verkeersveilig gedrag aan kwetsbare doelgroepen. Uit onderzoek blijkt dat schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een relatief groot risico lopen in het verkeer.

Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden of gemeenten die willen investeren in fietsveiligheid bij ouderen, kunnen subsidie aanvragen bij de provincie.

Steeds onveiliger
Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Eén manier om de wegen veiliger te maken, is om weggebruikers te stimuleren zich veiliger te gedragen.

Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gebleken dat verkeerseducatie en -voorlichting tot verkeersveiliger gedrag leiden.

Een voorbeeld hiervan is het geven van een gastles op een school, waar bijvoorbeeld aan kinderen wordt geleerd dat zij hun mobieltje niet moet gebruiken op de fiets omdat ze dan afgeleid zijn van het verkeer. 

Subsidie voor projecten
De provincie stelt ruim 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar in 2022. Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden, kunnen vanaf maandag 3 januari tot en met donderdag 17 februari 2021 subsidie aanvragen voor projecten.

De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ‘Uitvoeringsregeling subsidie Verkeerseducatie Scholieren Noord-Holland 2022 en is te vinden op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.nl

Doortrappen
Fietsen is gezond, ook als je al wat ouder bent. Oudere fietsers zijn echter ook kwetsbaar. Het programma ‘Doortrappen’ helpt om ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, de risico’s in het verkeer en mogelijk beschermingsmiddelen.

Eenmaal bewust gemaakt, kunnen ze langer fit en veilig fietsen. De ondersteuning aan ouderen kan variëren van het geven van tips bij het aanschaffen van een fiets, tot het aanbieden van fietsles. 

Eigen aanpak
Elke gemeente kan kiezen voor zijn eigen aanpak die aansluit op de bestaande lokale netwerken voor ouderen. De provincie stelt 110.000 euro beschikbaar aan subsidie in 2022. Een nieuw deelnemende gemeente kan maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen. Een gemeente die al eerder Doortrap-activiteiten heeft ontwikkeld met de subsidie van de provincie, krijgt 5.000 euro.

Reden van dit verschil is dat nieuwe gemeentes een netwerk moeten opbouwen en personeel opleiden tot bijvoorbeeld fietscoach/trainer. De subsidieregeling ‘Doortrappen Noord-Holland 2022’ staat op www.noord-holland.nl/loket/subsidies Meer informatie over het landelijke programma ‘Doortrappen’ is te vinden op https://doortrappen.nl.

Afbeelding
Uitgebreide kunstexpositie bij Gijselman Exposities met diverse werken Cultureel 19 uur geleden
Afbeelding
Ex-stadsdichter Gerard Wortel en cellist Bas van Waard in Brinkhuis Cultureel 18 mei, 16:55
Afbeelding
Samen genieten van het Goede Buren Diner in Eemnes Mensen 18 mei, 12:42
Afbeelding
Thema Sint Jansprocessie ‘Op de weg van de Vrede’ Cultureel 18 mei, 07:32
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding dominee Job de Bruijn Mensen 17 mei, 16:32
Afbeelding
Aanpassingen tracé snelle bus in Blaricummermeent Algemeen 17 mei, 15:40
Afbeelding
Twee dagen schaapscheerdersfeest bij Goois Natuurreservaat Natuur en Milieu 17 mei, 07:30

Uit de krant