Afbeelding

Toegankelijkheid Laren optimaliseren met elkaar

Algemeen

LAREN - Het Toegankelijkheidsteam Laren wil inwoners bewust maken van obstakels zijn en welke gevaren deze kunnen veroorzaken. Daarom start het team woensdag 5 oktober een inloopspreekuur in het Brinkhuis.

Elk obstakel kan een gevaar opleveren voor de passant. Bij obstakels kan men denken aan: ongelijke trottoirs, containers midden op de stoep, overhangend groen, uitstallingen van winkels, foutgeparkeerde auto’s en  verbouwingsafval. Wat een obstakel voor iemand kan betekenen, merkt iemand pas echt wanneer zij of hij zelf zelf ergens niet goed langs kan. En niet alleen mensen met hulpmiddelen ondervinden hinder. Ook ouderen, voetgangers met kinderwagens of buggy’s en kleine kinderen moeten zich veilig kunnen verplaatsen op het trottoir.  

Uitten obstakels
Elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners in bibliotheek Brinkhuis Laren terecht bij het Toegankelijkheidsteam Laren met vragen en meldingen omtrent het toegankelijk maken van Laren voor iedereen.

Uit de krant