Afbeelding
Liveblog

Raad spreekt over mogelijke komst Aldi in Blaricummermeent

Algemeen

BLARICUM - De gemeenteraad van Blaricum spreekt vanavond vanaf 20.00 uur in het Ronde Tafel Gesprek (RTG) over het raadsvoorstel dat de komst van de Aldi in de Blaricummermeent mogelijk moet maken. Zeven insprekers hebben zich gemeld om hun punten in te brengen. Het BELNieuws is vanavond aanwezig en zal hier vanaf 20.00 uur live verslag doen van de vergadering.

 • 9 sep 2014, 23:11

  De RTG wordt gesloten. Het raadsvoorsel staat op de agenda van raad van 23 september. Dan zal de raad hierover kunnen debateren en een beslissing nemen.

 • 9 sep 2014, 23:02

  De eerste ronde van twee vragen per fractie is voorbij. Er volgt nu nog een ronde. HVB gaat in op de betrouwbaarheid en wil dit ook uitstralen. De wethouder geeft aan dat zij denkt dat de vorige wethouder het onder de pet heeft gehouden, omdat hij er niet over kon beslissen. Kennis geeft aan dat zij direct na haar aantreden er over heeft gesproken. Zij zegt nu tegen Engel dat zij nooit heeft gezegd dat de Aldi er niet kan komen. Engel wil nu reageren, omdat hij direct aangesproken wordt. De voorzitter staat dit niet toe. DPB geeft nog aan dat als de winkel 10 uur open is, het zou gaan om 3.000 verkeersbewegingen. Dit is gebasseerd op de cijfers van de Aldi. D66 geeft aan dat de raad niet bewust is geweest dat bij instemming tot nader onderzoek ook een voorlopig koopcontract hoorde. Was dit wel nodig? Heeft dat niet invloed op de prijs? Wethouder Kennis geeft aan dat zij dat niet weet. Mevrouw De Zwart wordt nu gevraagd of zij kan reageren als lid van het vorige college. Zij geeft aan dat niet het demissionair college heeft besloten, het besluit lag er al voor de verkiezingen. Het demissionair college heeft wel het koopcontract getekend, met de voorwaarde dat de raad nog in moest stemming met een wijziging van het bestemmingsplan. Het college heeft daarmee binnen haar bevoegdheden gehandeld. De prijs is volgens de geldende prijs nu. VVD geeft aan te denken dat er meer zou geld zou kunnen gevraagd met een detailhandelbestemming. DBP wil weten waarom er zo lang gewacht is met het voorstel. De Zwart geeft aan dat er lang gewacht is op een nieuw college en de zomermaanden er nu tussen zitten. Pas 19 juni is het college geïnstalleerd en twee weken later was het reces.

 • 9 sep 2014, 22:48

  De vragenronde van de raad aan de portefeuillehouder start nu. HvB vraagt naar de planschade. De aanvrager, in dit geval de Aldi, zou hier voor opdraaien. Precedentwerking is er volgens de wethouder niet. Zij zullen steeds dezelfde procedure volgen. De raad moet dan eventueel weer met een bestemmingsplanwijziging instemmen. DPB wil weten of een besluit onrechtmatig kan zijn. De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er wel een ontheffing mogelijk zou moeten zijn, omdat er sprake zou zijn van een bijzondere situatie. Aan de overkant van de weg zou het namelijk wel mogen. D66 vraagt waarom de raad niet is ingelicht over het tekenen van het contract. De wethouder laat weten dat het college demisionair was en gewacht is tot er een nieuw college was. D66 vraagt zich ook af, waarom de gemeente geen onafhankelijk onderzoek heeft laten doen. De wethouder vindt het onderzoek namens het projectbureau objectief. D66 ziet het anders. De portefeuillehouder gaat nog in op de verschillende data van de rapporten. In het rapport van Seinhorst stonden onjuistheden, die zijn gecorrigeerd en daardoor is de datum anders, maar het onderzoek heeft plaats gevonden voor het onderzoek van BRO. De VVD vraagt of als de raad de bestemmingswijziging niet toestaat de Aldi dan ergens anders komt. De wethouder geeft aan dat dit niet het geval is. Tevens laat zij weten dat de raadsleden na hun verkiezing al hadden kunnen weten van de Aldi, want het stond in het overdrachtsdossier. VVD wil weten of college mandaat heeft om tegen de Aldi te zeggen dat het niet kon volgens het bestemmingsplan. De wethouder geeft aan dat in dit geval het college dat niet heeft gedaan, maar gemeend heeft dit voor te leggen aan de raad.

 • 9 sep 2014, 22:46

  De portefeuillehouder, wethouder Kennis, krijgt de gelegenheid om te reageren. Zij zegt nogmaals dat ze als college geen voorstel neer zou leggen dat tegenstrijdig is met de wet. Ze zegt nogmaals toe dat ze de raad hier verdere stukken over zal doen toekomen.

 • 9 sep 2014, 22:34

  D66 vraagt of Engel tekent als de Aldi er niet komt. Engel wil dat best doen, maar heeft er wel een voorwaarde bij: er mag bij de volgende bestemmingswijziging, in 2017, voor tien jaar lang geen supermarkt komen in de Blaricummermeent. "Dan teken ik." VVD vraagt zich af hoe hij eerder wist dan de raad dat de Aldi er zou komen. Engel geeft zijn bronnen niet weg. HvB begrijipt niet dat Engel niet wil tekenen. Dat betekent dat het winkelcentrum in De Bijvanck verder verloedert. Welke garantie wil hij geven als hij tekent? Engel geeft aan dat hij er geen vertrouwen in heeft omdat hij is bedonderd. ngel: "Laten wij samen tekenen, tegelijkertijd, dat u met vier zetels tegen de supermarkt bent en ik tekent voor de verbouwing." DBP vindt het vervelend dat de raad niet vertrouwd wordt. Engel zou verkeerd ingelicht zijn. De wethouder zou nooit de coalitie vragen om een voorstel de steunen en dat heeft ze nooit gedaan. De heer Engel citeert een uitspraak van Marieke Ton, van Albert Heijn, "3 juni 2014 heb ik bij wethouder Smit gezeten, ik heb gevraagd of deze geruchten kloppen. Hier hoef je je geen zorgen over te maken, de provincie wil het niet. Hier was de heer Hoksbergen bij." De voorzitter spreekt Engel aan dat er niet over ambtenaren gesproken mag worden, omdat deze zich niet kunnen verdedigen. Engel schikt zich daarin. D66 wijst iedereen erop dat het de verantwoordelijkheid van de raad is om voor iedereen in Blaricum de juiste beslissing te nemen.

 • 9 sep 2014, 22:24

  De heer Engel spreekt nu in. Twee zienswijzes ingediend. Namens de winkeliers in de Balken en als zichzelf. Ik voel mij in de maling genomen. Komst Aldi is doodsteek winkelcentrum De Balken. Als de supermarkt weg is, is er geen winkelcentrum meer. Als de gemeente besluit de komst van een Aldi mogelijk te maken, teken ik niet voor de verbouwing van De Balken. Ik wil niet bouwen voor leegstand. Uit het BRO rapport van 1993 voor winkelcentrum De Balken kwamen de volgende bepalingen: bebouwing Blaricummermeent, goede ontsluiting, vergroting supermarkt en geen supermarkt en scholen in de Blaricummermeent. De woningen op de Blaricummermeent zijn er nog niet, de weg naar de Blaricummermeent is er niet gekomen. Op 1 november 2006 vernam ik dat de nieuwbouw in de Balken die op stapel stond, niet door zou gaan. Acht bouwprojecten zijn er voorgesteld. Alles ging van tafel. Te hoog, te dik, noem maar op. Als de schoonheidscommissie het mooi vond, was de raad het er weer niet mee eens. Nogmaals zegt hij dat hij niet gaat tekenen als er een Aldi komt. Verder gaat hij er op in dat hij 'bedonderd' wordt door het college. Het rapport van Seinpost komt pas na het BRO-rapport dat de 'second-opinion' is. Er ontstaat onenigheid tussen de voorzitter, omdat de heer Engel niet meer tijd heeft. In het publiek reageert men ook dat de Aldi 45 minuten heeft gehad en dat het onterecht is. Engel sluit toch af, want de raad heeft zijn inspraak op schrift gehad.

 • 9 sep 2014, 22:22

  De heer Umit spreekt als volgende in. Eigenaar van een winkelruimte op de Hooibrug. Ondernemer is een risiconemer. We moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en vraag me af of dit het geval is. Ik anticipeer op de toezegging van de gemeente. De raad vindt dit kort en krachtig en heeft geen vragen.

 • 9 sep 2014, 22:14

  De heer Jorritsma spreekt namens de PvdA in. De partij zit niet meer in de raad, maar spreekt wel in alsof zij in de raad zou zitting. Vertrouwen is de essentie van Ruimtelijke Ordening in NL. In het verleden heeft de raad nadrukkelijk vastgelegd dat er geen detailhandel zou komen, dat staat ook op de site. Je zou zeggen "Daar is over nagedacht". Hoe is dat te rijmen met dit voorstel. Hoe politiek geloofwaardig is deze draai van 180 graden. Ik lees twee motieven: een fincancieel probleem wordt opgelost en parkeren kan op eigen terein. Dat is er dus schijnbaar voor nodig om van mening te veranderen. Het gaat dus om geld. De behoefte mag er dan misschien zijn, maar moet het op deze plek? Eerst mocht het namelijk niet. Is er wat veranderd. Toen het plan werd vastgesteld was er nog meer ruimte, want de Lidl was er toen nog niet. Er was ook geen behoefte, want alles was er al in de omgeving. Het staat bovendien haaks op de provinciale verordening. Bij de uitzonderingen kan je met de beste wil geen komst van een Aldi onderbrengen. U hoeft niet te zeggen, het mag niet volgens de wet, maar u moet wel een ruimtelijke afweging maken. Ik zie geen ruimtelijk argument het nu wel te doen. Hij wijst ook op de precedentwering. Laten we ook een hoogwaardig seksbedrijf toe als de bedrijfsruimte in de geluidswal wordt. Als het bedrijventerrein niet vol komt, dan moet je daar een ruimtelijke afweging op los laten. Geen ping-pong planologie toepassen voor een perceeltje. De raad heeft geen vragen.

 • 9 sep 2014, 22:13

  Maarten volgt de Tweets over de vergadering in Blaricum.

 • 9 sep 2014, 22:08

  De heer De Wal spreekt in namens de klankbordgroep in de Bijvanck. Hij heeft het nieuwbouwplan gezien van de Bijvanck en vindt dat prachtig. Alleen het voetpad is nog niet naar de zin. Mocht de verbouwing doorgaan dan hoopt hij dat de raad hier aandacht voor heeft. Inmiddels zijn ze al dik tiental jaar bezig. Het dikke dossier had hij al in de kliko gegooid. Er zou nu toch wat gaat komen. De raad heeft via de media laten weten dat zij wil dat de Bijvanck snel de nieuwbouwplannen oppakt. "Wees dan niet geldzuchtig." Hij wijst op de one-stop shopping waarover gesproken is. Hij is docent marketing en dit betekent op 1 plek al je boodschappen doen. Die plek hebben wij al, namelijk Winkelcentrum De Bijvanck. Hij is in de 19 jaar dat hij in de Bijvanck woont aan hem nog nooit gevraagd of hij behoefte heeft aan de Aldi. Volgens hem is dat niet gebeurd. De onderzoeken zijn gebaseerd op landelijke cijfers. Volgens hem is er nog nooit een marketingonderzoek gedaan in verband met de komst van de Aldi. Als marketingdeskundige zeg ik nu "dit is gebasseerd op los zand". Achterover leunen kan inderdaad niet als ondernemer. Wij hebben behoefte aan one-stop shopping in Winkelcentrum de Bijvanck. Ik roep ze dus op om dat te realiseren, de winkeliers, de Vereniging van Eigenaars en de raad. De raad heeft geen vragen.

 • 9 sep 2014, 22:06

  De raad kan vragen stellen aan de heer Slotema. D66 deelt de zorgen dat de Aldi de doodsteek kan zijn voor het winkelcentrum. D66 vraagt of hij bang is hiervoor. Hij begrijpt de ondernemers wel, dat die nu niet willen bouwen aan een nieuw winkelcentrum.

 • 9 sep 2014, 22:01

  De heer Slotema is klant van Winkelcentrum Bijvanck en spreekt in, omdat het om vertrouwen gaat. Alle bestemmingsplannen zijn vernieuwd en conservatief van aard. Er zou geen winkel komen in de Blaricummermeent. Nu is er een geheim onderzoek naar detailhandel gedaan dat ondernemers direct zijn geraakt. Alle fracties waren hier bij betrokken. Het roept veel vragen op het voorstel dat er ligt. Zijn er nog meer geheime toezeggingen gedaan? Komt er een McDonalds, komt er een crematorium, mag er gebouwd worden tegenover Bellevue. Ik heb begrip als er in het geheim wordt gesproken over grondprijzen, maar niet over dingen die ondernemers direct raken. Het schaadt het vertrouwen. De Lidl is net als Aldi begonnen als discounter maar is nu veranderd. Gaat de gemeente dit straks verbieden in het bestemmingsplan? Het winkelcentrum in de Bijvanck was zaterdag heel stil nu de C1000/Coop dicht is voor verbouwing. Het is een voorproefje wat er kan gebeuren als de Aldi er komt. Zet dit besluit de deur open voor ander plekken die bebouwd kunnen worden? Denk er nog eens goed over na.

 • 9 sep 2014, 22:00

  De raad kan vragen stellen aan de heer Nijenhuis. De aanval op de raad betreurt HvB. De partij hoopt dat dit gevoel in de loop van de avond zal verdwijnen. De heer Nijenhuis zegt dat hij het niet persoonlijk bedoeld, maar het tekent zijn onmacht in het kader van dit openbaar bestuur.

 • 9 sep 2014, 21:52

  De heer Nijenhuis van de C1000/Coop is de volgende inspreker. Hij zal een levensloop vertellen van ongeveer 5 minuten. In 2011 vond hij de winkel een grote gele doos. Dat zou goedkomen, een nieuw winkelcentrum en een mooie winkel zou hou krijgen. Er werd gekeken wat er in de omgeving zat en het zag er goed uit. Hij tekende en hoorde 's Avonds dat het aan de Jumbo was verkocht. Geen nood, het komt goed. In 2012 drie tegenslagen: winkelcentrum werd niet vernieuwd, Lidl kwam, 15% minder omzet en ik moest met Coop kijken of ik er uit kwam, want C1000 merk ging uit de markt. Een ding wist hij zeker: er zou geen winkel komen in de Blaricummermeent. Het zou ook een rustige wijk worden. Wat hij ergste vindt dat er 2 mensen waren die er bij de wethouder hebben gevraagd naar aanleiding van geruchten dat er een Aldi kwam en die hebben gehoord dat die er niet kwam. Nijenhuis zegt dat er gelogen is. Hij begrijpt dat een college met zo'n vraag van Aldi aan de slag gaat. Maar dan zou zij ook kunnen zeggen, we doen het niet. We hebben dat eerder al besloten en het mag ook niet. Ik vind het knap dat 2 bureaus over mijn exploitatie een uitspraak doen, zonder mij te hebben gesproken. Op termijn zou hij met een Aldi geen supermarkt meer kunnen exploiteren. Dan verliest de helft van de ondernemers zijn supermarkt. Hij kan het niet voorstellen dat een coalitie met twee dorpspartijen de lokale ondernemers zo laat. Volgens hem is de gemeente onbetrouwbaar.

 • 9 sep 2014, 21:49

  De heer Van den Brom, van de Plus in de Oostermeent in Huizen en bestuurslid van de winkeliers daar wil de Lidl als voorbeeld aanhalen als hij inspreekt. Toen Lidl kwam, was het meer een discountformule dan het nu is. De komst van de Aldi is dus vergelijkbaar. Toen de Lidl kwam had hij 24% omzetdaling, 140.000 euro minder omzet, 18% klanten minder en 7 colllega's ontslagen, dat is 3 a 4 FTe Minder. Omzet is nog niet terug op niveau. Hij pleit ervoor dat er geen Aldi komt. De raad heeft geen vragen.

 • 9 sep 2014, 21:44

  Portefeuillehouder Kennis is het niet met Doornhof eens. Zij stelt dat de raad het bestemmingsplan vast. De provincie kan dan reageren en hierop kan de gemeente actie ondernemen. Er zou een casus zijn in Zuid-Holland die de wethouder in haar opinie gelijk zou geven. Doornhof licht het toe, als Gedeputeerde Staten niet zou reageren, zou de gemeente er mee weg kunnen komen. Maar het is onrechtmatig en Raad van State zou het dan kunnen vernietigen. De wethouder komt hierop terug in een schriftelijke reactie. HvB wil wel graag dat er nu toelichting komt. Dit gebeurt niet. D66 vraagt of Doornhof voorbeelden heeft dat het wel is gebeurd. Hij kan dat niet, heeft ze niet gevonden. Kent wel twee voorbeelden waarin de raad in het ongelijk kreeg. DBP vraagt of Doornhof kan aangeven of er precedentwerking kan zijn als de provincie in zal stemmen. Doornhof vindt het moeilijk om te antwoorden. Het is zo hypothetisch.

 • 9 sep 2014, 21:38

  De raad kan vragen stellen aan de heer Doornhof. HvB wil toelichting op de opmerking dat de raad in overtreding zou zijn als ze zou instemmen met de bestemmingswijziging voor de komst van de Aldi. Doornhof licht toe dat de provincie de bevoegdheid heeft om een verordening neer te leggen en de gemeente moet zich daar aan houden. Bij bijzondere gevallen kan afgeweken worden, maar alleen als er bij de vaststelling van de verordening geen rekening mee is gehouden. Dat is hier niet het geval. Op een vraag van de VVD vertelt Doornhof dat er uitzonderingen zijn benoemd in de verordening. Die zijn hier volgens hem niet van toepassing. De raad kan instemmen, maar hij verwacht dat de Raad van State over 2,5 jaar dan dit van tafel veegt.

 • 9 sep 2014, 21:32

  De schrosing is voorbij. De eerste inspreker gaat nu spreken. Het is de meester Doornhof van advocatenkantoor AKD. Hij spreekt namens een aantal ondernemers in Huizen en Blaricum. Namens hen heeft hij al eerder een verzoek gedaan in het kader van de Wet openbaar bestuur om alle stukken boven water de krijgen. In de eerste instantie waren de stukken nog niet beschikbaar. Hij vond het raar dat er een voorstel zou komen, terwijl de provincie Noord-Holland een verordening heeft waarin staat dat het niet mag. De raad moet zich aan de wet houden. Hij heeft namens de ondernemers een rapport van Kardol laten toekomen aan de raad. Hij wijst op twee ontwikkelingen, Dirk vd Broek en uitbreiding Albert Heijn zouden niet meegenomen zijn door Seinpost. Die ruimte wordt nu opgeslokt door de Aldi. Faciliteer je de Aldi of help je de fijnmazige structuur om zeep. De portemonnee van de gemeente een dienst bewijzen zou volgens hem niet mogen.

 • 9 sep 2014, 21:16

  De bijeenkomst wordt voor een kwartier geschorst.

 • 9 sep 2014, 21:15

  Wethouder Kennis geeft aan dat onderzocht is dat er 143 en 189 auto's per uur over de weg zullen gaan en dat de weg hierop berekend is.

 • 9 sep 2014, 21:03

  De raad mag weer vragen stellen. HvB wijst op de zorgen van ouderen in de wijk. Waar moeten die heen als hun winkelcentrum er niet meer is? In de wijk zou er volgens Jansen Venneboer ruimte zijn voor een full-service supermarkt van 800-900 m2 winkelvloeroppervlak. HvB wijst er op dat je een euro maar een keer kan uitgeven. Volgens Jansen Venneboer is de koek er wel. Volgens Jansen Venneboer zou het halve Winkelcentum in de Bijvanck leeg zijn, doordat het er zo slecht uitziet. De ondernemers moeten dat oppaken. Dit zegt hij op de vraag van DBP of hij ervaring heeft met 'omgevallen' supermarkten. D66 wil graag weten hoeveel auto's rijden er straks richting de Aldi? Dat rekensommetje heeft BRO niet gemaakt, omdat het niet gevraagd is. D66 zegt dat het er 1.000 per dag zullen zijn volgens hun informatie. VVD wil weten wat de bijzondere omstandigheden zouden kunnen zijn dat de provincie toestemming zou geven voor detailhandel in de periferie. Dit is een 'second best' plek voor deze supermarkt op deze plek. In Huizen en Blaricum is er een fijnmazig netwerk van supermarkten. Er is dan geen andere plek dan de periferie voor een supermarkt dan de Blaricummermeent hier. Volgens Jansen Venneboer kunnen mensen bij een supermarkt weglopen als de parkeerdruk oploopt en mensen lang in een winkel moeten wachten.

 • 9 sep 2014, 20:48

  Adviseur retail de heer Jansen Venneboer van BRO neemt nu het woord en geeft ook een presentatie. Hij heeft een zogeheten 'secons opinion' onderzoek gedaan. De supermarkten in Blaricum zijn vooral lokaal verzorgend. In verhouding is er weinig aanbod volgens zijn onderzoek. Dit wil nog niet zeggen dat er ook ruimte is. Ook in Huizen is er minder dan dan er gemiddeld is. Hij heeft ook berekend dat er ruimte is, die zou 2.044 m2 zijn. De Aldi zou in een ander segment zitten en de sluiting van supermarkten elders zou door Aldi onwaarschijnlijk zijn. De supermarkten kunnen wel effecten vinden. Ook in de Bijvanck met 4.000 inwoners zou er ruimte moeten zijn voor een Aldi. Ontwrichting van de winkelstructuur verwacht Jansen Venneboer niet, dat wil zeggen dat er geen winkels zullen 'omvallen'. Dat zou dan in ieder geval niet door de Aldi komen. Volgens hem is er een behoefte aan een Aldi en is er geen andere plek waar de winkel op dit moment terecht kan. Bereikbaarheid per fiets is niet het sterkste punt. Ze hebben dezelfde bronnen geraadpleegd als het onderzoek van Seinpost Adviesbureau dat Aldi heeft ingeschakeld.

 • 9 sep 2014, 20:43

  De raad kan nu vragen stellen aan de heer Hendrikse van de Aldi. De VVD verwacht dat de Aldi in Blaricum luxer zal zijn om dichter bij de klant in de regio te komen. De heer Hendrikse zegt dat dit niet het geval is. DBP zegt dat er ook onderzoeken zijn die zeggen dat er geen ruimte is. Hoe komt Aldi dan aan deze cijfers? Tegenvraag van Aldi: "Denkt u dat wij anders zoveel zouden investeren als wij dachten dat het niet haalbaar is."

 • 9 sep 2014, 20:34

  Het oog kwam ook even een kijkje nemen.

 • 9 sep 2014, 20:28

  De raadsleden krijgen nu eerst de gelegenheid om vragen te stellen. D66 geeft aan dat ze in de berekening een toekomstvisie missen en de toekomstplannen die andere supermarkten hebben. Vaessen geeft als antwoord dat de 2.000 m2 behoefte ruim genoeg zou zijn. VVD stelt vraag over marktgebied Aldi. Vaessen: "Voor een hard-discounter zijn er 11.000 tot 12.000 mensen nodig. Daarom verder gekeken dan Blaricum. Volgens VVD zou 2.000 m2 al volgepland zijn door andere supermarkten voor hun uitbreidingen. Vaessen geeft aan dat dit segment nog gemist wordt en dan zouden mensen moeten gaan rijden om dit ergens anders te halen. Omdat er 20% meer opbrengst per m2 oppervlak is, zou er volgens Vaessen nog ruimte zijn. HvB brengt onder de aandacht dat de C1000/Coop berekend was op de inwoners van de Blaricummermeent. Volgens Vaessen zou de Aldi niet in het vaarwater zitten van de 'buurtsuper', omdat ze een ander segment bedienen. DBP zegt dat hier ook veel specialisten zijn in Blaricum en verwacht dat de komst van een Aldi hier ook invloed op kan hebben. Volgens de heer Vaessen zou dit meegenomen zijn in het onderzoek.

 • 9 sep 2014, 20:14

  De heer Vaessen krijgt vervolgens het woord. Hij doet onderzoek en werkt bij Seinporst Adviesbureau. Hij heeft voor Aldi onderzoek gedaan naar de locatie op de Blaricummermeent. De Aldi wil 1.435 m2, dit houdt in 1.000 m2 winkeloppervlak. Is dit haalbaar? Volgens Vaessen zitten er in het gebied veel winkels die veel service bieden en wat duurder zijn. Er zijn minder supermarkten met een lagere prijs en minder service. Hij gaat ook in op het verschil tussen een discounter en full-service supermarkt. Mensen uit Laren en Eemnes zouden ook naar de Aldi in Blaricum kunnen gaan, omdat dit de dichtsbijzijnde vestiging is van de winkel in de regio. Hij gaat ook in op de trends in supermarktland en de gevolgen van de crisis voor supermarkten. In de regio zou er 20% hoger zijn per m2 vloeroppervlak zijn aan supermarkten dan gemiddeld. Ook zou het besteedbaar inkomen 23% hoger liggen dan het gemiddelde. De rekensom die het bedrijf heeft gemaakt zegt dat er vanaf 2014 tot 2022 nog 2.000 m2 bij kan. Aldi wil hiervan 1.000 m2 invullen, waarvan 200 m2 niet dagelijkse zaken betreft. Er blijft dan nog 1.200 m2 over voor andere supermarkten.

 • 9 sep 2014, 20:00

  De vergadering begint. De heer Hendrikse van de Aldi krijgt als eerste het woord. Hij geeft een presentatie. Aldi is volgens hem de enige echte hard discounter in NL en wereldwijd een grote speler. Hij geeft aan dat Aldi bezig is met een kwaliteitsslag. Duurzaamheid staat ook hoog in het vaandel. Aldi staat voor een hoge kwaliteit en lage prijs. Een hard-discount supermarkt is volgens hem iets anders dan een full-service supermarkt. Vers zal men volgens Hendrikse nooit bij de Aldi halen. Aldi wil graag op een zichtlocatie zitten. Moderne winkels met brede gangpaden. Mensen willen snel en gemakkelijk boodschappen doen. Het zogeheten one-stop shopping. De Aldi wil 5.000-7.000 m2 hebben om een ruime winkel op te zetten met veel parkeerplaatsen. Daarom moet men vaak uitwijken naar een plek als de Blaricummermeent, niet omdat het zo goedkoop is. Binnenstedelijk in Blaricum is er geen plaats. Er is volgens Hendrikse behoefte aan ee hard-discounter en de Blaricummermeent is bovendien goed ontsloten. Hij toont vervolgens beelden van hoe de winkel er uit zal gaan zien. Er komen 15 tot 20 mensen te werken.

 • 9 sep 2014, 19:55

  De zaal loopt al aardig vol met publiek. De hele raad mag bij deze RTG aan de tafel zitten en niet alleen vertegenwoordigers.

Afbeelding
Excuses provincie Noord-Holland voor slavernijverleden Mensen 1 jul, 23:33
Afbeelding
Karter Coen Doorn wint koningsklasse NK Sport 1 jul, 18:30
Afbeelding
Klaas Gubbels ontvangt Singerprijs 2022 Cultureel 1 jul, 15:32
Afbeelding
“De huis-aan-huiskrant is een onmisbare informatiebron” Algemeen 1 jul, 08:00
Afbeelding
Concert beiaardier en organist in Johanneskerk Laren Cultureel 1 jul, 07:44
Afbeelding
Steeds meer meldingen van sloopplant Japanse duizendknoop Natuur en Milieu 30 jun, 17:38
Afbeelding
Lezing door journalist en rasverteller Nol van Bennekom Cultureel 30 jun, 14:02

Uit de krant