'Hut van Mie' wordt opgeknapt | Laarder Courant
De 'Hut van Mie', oftewel de kleine waterplas op de grens van Laren en Blaricum, hier door David Schulman vereeuwigd. Foto: Zuydwal Veilingen
De 'Hut van Mie', oftewel de kleine waterplas op de grens van Laren en Blaricum, hier door David Schulman vereeuwigd. Foto: Zuydwal Veilingen (Foto: Zuydwal Veilingen)

'Hut van Mie' wordt opgeknapt

LAREN - Rond de kleine waterplas aan het Mauvezand op de grens van Laren en Blaricum, worden in de eerste week van maart selectief bomen en struiken verwijderd.

De werkzaamheden zullen enkele dagen in beslag nemen en worden door het Goois Natuurreservaat in samenwerking met de gemeente Laren uitgevoerd.

Meer zonlicht
Het doel is om de plas meer ruimte en zonlicht te geven, omdat zonnewarmte van groot belang is voor amfibieën zoals de kleine watersalamander.

Met name voor de ontwikkeling van de eitjes die door amfibieën in het water worden afgezet is dit cruciaal.

Verdroging voorkomen
Daarnaast onttrekken de bomen en struiken veel water aan de bodem, waardoor verdroging van de plas versneld kan optreden.

Nadelig neveneffect is ook de toenemende hoeveelheid blad dat in het water valt. Hierdoor vormt zich een steeds dikker wordende modderlaag en dreigt verdroging van de plas.

Meer berichten