Met een speciaal geschikt gemaakte vissersboot wordt het fonteinkruid gemaaid.
Met een speciaal geschikt gemaakte vissersboot wordt het fonteinkruid gemaaid.

Maaien waterplanten weer begonnen

BLARICUM - De Gastvrije Randmeren is samen met de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren weer begonnen met het maaien van de waterplanten voor de kust van Blaricum en de andere gemeenten langs de Randmeren.

Het fonteinkruid zorgt voor veel overlast voor de pleziervaart. KNRM Blaricum moest al in actie komen om schepen te helpen die in problemen gekomen waren hierdoor.

De Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren pakken deze overlast gezamenlijk aan.

Bevaarbaar maken
De Stichting Maaien waterplanten organiseert het maaien en investeert door samen te werken met vrijwilligers van watersportverenigingen en ondernemers van jachthavens in het bevaarbaar maken van een zo groot mogelijk bevaarbaar oppervlak.

Via de website van de Gastvrije Randmeren konden watersporters melden waar overlast is en is te volgen waar er al gemaaid is.

Genoeg
Totaal wordt er dit jaar in het Gooimeer 146 hectare gemaaid, maar of dat dit jaar genoeg is, dat is moeilijk in te schatten en afhankelijk van het weer en waar de waterplanten zich precies ontwikkelen in het Gooimeer.

Meer berichten