'Onmiddellijk ingrijpen bij Gooise brandweer'

BLARICUM – Het regio veiligheidsbestuur moet onmiddellijk ingrijpen bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV). Dat vinden Hart voor Blaricum en de SP Hilversum. De twee politieke partijen slaan in een brief aan het bestuur alarm over het personeelstekort deze zomer, de genomen beslissingen die door de korpsleiding genomen zijn voor deze periode en de bedrijfscultuur binnen de Gooise brandweer.

Wat de twee partijen betreft is de maat vol. Daarom hebben zij elkaar opgezocht om hun zorgen te uiten in een brief die zij ook naar Commissaris van de Koning, Johan Remkes, hebben gestuurd. Zo is het voor hen onbestaanbaar dat de hoogwerker in Hilversum deze zomer buiten dienst kan komen te staan door het personeelstekort. Dat is een van de maatregelen die de korpsleiding heeft genomen. Het personeel dat de hoogwerker bedient, kan elders nodig zijn. De brandweer benadrukt dat het gaat om tijdelijk buiten gebruik komen te staan. Daarnaast zegt zij dat er een plan B is. De hoogwerker van Bussum grijpt in als die van Hilversum niet ingezet kan worden. Dit voertuig is er dan ook binnen de vastgestelde norm van 15 minuten. "Het is absoluut niet zo dat de hoogwerker in Hilversum niet meer gebruikt wordt", liet een woordvoerder van de BGV al weten.

Norm zorgt voor vraagtekens
Hart voor Blaricum en de SP Hilversum plaatsen hun vraagtekens bij die norm. Volgens hen bedraagt de opkomsttijd 8 minuten met een in de running zijnde hoogwerker. Dat staat in het huidige dekkingsplan. Gooise leden van Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) lieten vorige week al weten dat zij menen dat hiermee de paraatheid van de brandweer in het geding komt. Hart voor Blaricum en de SP Hilversum steunen hen hierin. Fractievoorzitter Rob Bruintjes en Bianca Verweij wijzen onder meer op het mogelijke probleem met de hoogwerker in Hilversum, manschappen in de tweemansauto die zich afvragen of de beloofde tankauto komt en of er voldoende collega's inzitten. "Het primaire brandweerproces wat in een noodgeval vlekkeloos moet werken, lijkt in onze regio verworden te zijn tot een gevaarlijk spelletje balletje-balletje met personeel, voertuigen en normtijden. Dat mag niet gebeuren."

Tankauto's en hoogwerkers per direct bemand
Als het aan de twee partijen ligt, worden de tankauto's en vier Gooise hoogwerkers per direct bemand en komen de snelle interventie voertuigen (SIV's) aan bod. Mocht er personeel nodig zijn, dan worden deze extra mensen maar direct ingehuurd, luidt de boodschap. Tevens willen zij een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoering, effectiviteit en kwaliteit van de Gooise brandweer. Ook willen de twee partijen een klachten meldpunt instellen, omdat er nog steeds een verziekte bedrijfscultuur zou zijn, zo schrijven zij. Tot slot krijgt het bestuur van de veiligheidsregio het advies om een onafhankelijk adviseur aan te stellen en de nu zittende brandweertop aan te vullen met nieuwe mensen om de bedrijfsvoering en culturele aspecten onder de loep te nemen.

Meer berichten