Foto: Leo Janssen

Gemeenteraad van Laren mist 'deugdelijke argumentatie' in fusiebesluit provincie

LAREN - De gemeenteraad van Laren is niet overtuigd dat het besluit van de provincie (fusie Huizen, Blaricum, Laren) het beste is voor de bestuurlijke toekomst van Laren. 'Een deugdelijke argumentatie wordt gemist in de brief", aldus de motie van de fracties van Liberaal Laren, PvdA, Larens Behoud, VVD en CDA. Alleen de D66 stemde tegen deze motie.

In een extra raadsvergadering werd vanavond het fusiebesluit van Gedeputeerde Staten Noord-Holland besproken. Aanvankelijk wilden de VVD en de PvdA/Liberaal Laren/ Larens Behoud afzonderlijk een motie indienen, maar de voorzitter van de vergadering, waarnemend burgemeester Rinske Huizinga, stuurde aan op één krachtige motie. Zo geschiedde. De fracties (met uitzondering van D66) vraagt het college de bij de gemeenteraad levende vragen te inventariseren en zo nodig juridisch en technisch te (laten) toetsen en deze antwoorden aan de gemeenteraad voor te leggen alvorens deze eventueel worden doorgeleid naar Gedeputeerde Staten.


1 reactie
Elke woensdag het Laarder Courant per e-mail
Meer berichten
 

Laarder Courant nieuwsbrief

Elke woensdag het Laarder Courant per e-mail