Peter van Rietschoten (m) sprak in tijdens het rondetafelgesprek voorafgaand aan de raadsvergadering.
Peter van Rietschoten (m) sprak in tijdens het rondetafelgesprek voorafgaand aan de raadsvergadering. (Foto: Jacqueline Roest)

Dossier BVV'31 met optimisme afgerond

BLARICUM - Het dossier BVV'31 met betrekking tot de kunstgrasvelden is afgerond. Mede dankzij de VVD-motie van optimisme, die samen met D66 werd ingediend, en door de raad unaniem is aangenomen.

Een DAB-motie van wantrouwen jegens wethouder Liesbeth Boersen-de Jong -verantwoordelijk wethouder in de BVV-gate - haalde het niet. Wel gaf zij toe dat zij samen met het college zorgvuldiger had moeten handelen. 
Volgens de Rekenkamer is de raad niet onjuist geïnformeerd. "Onvolledig. Wel bijna volledig, maar niet op tijd." Meer transparantie was gewenst, maar "de raad had ook zelf moeten opletten en het college beter haar best moeten doen". "Wij willen als Rekenkamer bijdragen aan reflectie", aldus de voorzitter van dit onafhankelijk orgaan.
VVD en D66 riepen met de motie onder meer op lessen te trekken uit deze casus die nodig zijn om op een goede wijze invulling te geven aan het raadlidmaatschap of aan enig andere functie binnen het Blaricumse openbaar bestuur. "We hopen het op deze manier nooit meer te doen", aldus Christien Dobber (VVD). 

Voorafgaand aan de raadsvergadering vond een rondetafelgesprek plaats. Peter van Rietschoten sprak in en liet geen spaan heel van de wijze waarop het college zou hebben gehandeld. Hij eiste zelfs een schadevergoeding voor gemaakte advocaatkosten. De voorzitter van BVV'31, Maarten Hippler, deed ook zijn zegje. Het vervangen van de velden was noodzaak. De staat van de velden was zo slecht ("er zaten grote gaten in") dat als de velden niet vervangen zouden worden veel teams de competitie wel op hun buik konden schrijven. Een onafhankelijk bureau - ingehuurd door BVV'31 - gaf in augustus 2015 aan dat de velden niet meer aan de eisen voldeden. Het was nog wel veilig en bespeelbaar, maar vervanging voor het volgende seizoen was gewenst. Vandaar dat de club in 2016 alvast met de aanleg was begonnen. In een toelichting legde een Rekenkamer-lid uit dat in het onderzoek de focus is gelegd op het bestuurlijke onderzoek; er heeft geen volledige juridische toets plaatsgevonden. Er is met zeventien mensen gesproken en er zijn circa honderd documenten bestudeerd.

 

Meer berichten