De terrassen mogen straks onder strikte voorwaarden uitgebreid worden.
De terrassen mogen straks onder strikte voorwaarden uitgebreid worden. Archieffoto: Bob Awick

BEL-gemeenten komen met regels voor extra ruimte voor terrassen

Bedrijven corona

BEL - De college's van de BEL-gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes hebben hun gemeenteraden een brief gestuurd met regels voor terrassen van horecagelegenheden. Deze mogen vanaf 1 juni weer open met inachtneming van de coronaregels. De gemeenten hebben ook regels opgenomen voor het vergroten van terrassen. Alleen in Blaricum mag dit vooralsnog niet in de publieke ruimte.

"In de openbare ruimte moeten ook niet-bezoekers van de horeca zich veilig kunnen bewegen en zich aan de 1,5 meter maatregel kunnen houden, denk bijvoorbeeld aan het in rij staan bij onze winkelvoorzieningen. Daarom staan we vooralsnog geen uitbreiding van de terrassen in de openbare ruimte toe", meldt het Blaricumse college.

Proefperiode
"We zien de periode van 1 juni tot 1 juli als een proefperiode waarbinnen we kunnen monitoren hoe het werken met de nieuwe Corona regels in de praktijk verloopt. Met de grote horeca dichtheid in ons dorp verwachten we dat er voldoende ruimte zal zijn voor spreiding van het horeca publiek over de diverse terrassen."

"Als alles goed verloopt zal het kabinet naar verwachting een verruiming toestaan vanaf 1 juli. Bovendien wordt het steunpakket voor Horeca ondernemers vanuit het Rijk uitgebreid.  Zodra er meer duidelijk is over de maatregelen na 1 juli as zullen we ons opnieuw buigen over welke mogelijkheden dat voor de horeca biedt."

Laren
In Laren mag onder bepaalde voorwaarden wel uitgebreid worden in de openbare ruimte. In dit geval moet de uitbreiding wel direct aansluiten bij het bestaande terras of bij de horecagelegenheid.

Terrassen op de Brink zijn hiermee dus uitgesloten, zoals Bijzonder Laren met haar corona-denktank als idee gelanceerd heeft. 

Eemnes
De gemeente Eemnes gaat nog een stapje verder met uitbreiding in de openbare ruimte. Hier wordt niet expliciet de voorwaarde genoemd dat een uitbreiding van het terras direct op het bestaande terras of horecagelegenheid moet aansluiten.

Wel geldt in deze gemeente voor het 'extra' in te nemen terrasgedeelte in ieder geval dat er een eindtijd van maximaal 23.00 uur wordt gehanteerd. Dit om zoveel mogelijk overlast voor omwonenden te voorkomen. Daarnaast zal vanuit de gemeente Eemnes ook contact worden gezocht met omwonenden met betrekking tot een uitbreiding.

Terrasoverkapping
Zowel in Laren als Eemnes dient op een trottoir voldoende loopruimte open te blijven en mogen nooduitgangen en vluchtroutes niet geblokkeerd worden. In alle BEL-gemeenten mag ook een tijdelijke terrasoverkapping aangevraagd worden. Hierover moet eerst wel met omwonenden gesproken zijn en de overkapping mag geen zijwanden hebben.

Horecagelegenheden die in aanmerking willen komen voor een terrasuitbreiding of overkapping moeten hiervoor een plan indienen op basis van de door de gemeente opgestelde formulieren. De burgemeester toetst dan aan de hand van voorschriften, zoals openbare orde en veiligheid en informeren van omwonenden.

Vooraf gecontroleerd
Voorafgaand aan 1 juni wordt preventief per locatie gecontroleerd of de opstelling is uitgevoerd volgens het plan en de voorschriften. "Blijkt tijdens de handhaving van de exploitatie dat er niet aan regels voldaan wordt, dan wordt het 'three strikes you’re out' principe gehanteerd", stellen de BEL-gemeenten.

Afbeelding
Uitgebreide kunstexpositie bij Gijselman Exposities met diverse werken Cultureel 18 uur geleden
Afbeelding
Ex-stadsdichter Gerard Wortel en cellist Bas van Waard in Brinkhuis Cultureel 18 mei, 16:55
Afbeelding
Samen genieten van het Goede Buren Diner in Eemnes Mensen 18 mei, 12:42
Afbeelding
Thema Sint Jansprocessie ‘Op de weg van de Vrede’ Cultureel 18 mei, 07:32
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding dominee Job de Bruijn Mensen 17 mei, 16:32
Afbeelding
Aanpassingen tracé snelle bus in Blaricummermeent Algemeen 17 mei, 15:40
Afbeelding
Twee dagen schaapscheerdersfeest bij Goois Natuurreservaat Natuur en Milieu 17 mei, 07:30

Uit de krant