Foto: Pixabay

Nieuw bestemmingsplan Blaricum Dorp lijkt ook te stranden bij Raad van State

  Bedrijven

DEN HAAG – Het verbeterde bestemmingsplan Blaricum Dorp lijkt dezelfde weg te gaan als het voorgaande plan: vernietiging door de Raad van State. Dit werd dinsdag duidelijk tijdens een spoedzitting bij de Raad in Den Haag. Raadsvoorzitter Dick Slump moest speuren naar verbeteringen, maar constateerde dat er eerder sprake is van een verslechtering.

door Adrie van der Wel

Het plan is toegespitst op de situatie rond landbouwmechanisatiebedrijf Boersen aan de Schapendrift en een woningsplitsing van een pand aan dezelfde weg. De gemeente heeft de bouw van een villa toegestaan op korte afstand van de werkplaats van Boersen. De villa staat niet meer ter discussie, maar voor de bijbehorende tuin heeft de gemeente de voormalige agrarische bestemming moeten veranderen. Die tuin grenst nu direct aan het perceel van het bedrijf van Boersen. Maar de leefbaarheid in een tuin wordt wettelijk beschermd en dat veroorzaakt een groot probleem. “Die afstand moet 30 meter zijn”, stelde raadsvoorzitter Slump. En daaraan wordt dus niet voldaan.

Boersen stapte naar de Raad om het bestemmingsplan te laten schorsen, zodat op basis van dit plan geen vergunning mag worden verleend voor het ophogen van de tuin. En daarmee zou dus ook de tuin onmogelijk worden gemaakt. Maar intussen is toch een vergunning voor het ophogen verleend. Ook al kan die niet worden gebruikt, omdat de Raad nog moet beslissen over schorsing van het bestemmingsplan. Overigens is de tuin al lang opgehoogd. De gemeente heeft de vergunning verleend om de ophoging achteraf te legaliseren.

De raadsman van Boersen ziet wel een oplossing voor het hele probleem. Het bedrijf wil een loods bouwen tussen zijn werkplaats en de tuin van de buren in. Die loods vormt dan een geluidsbuffer tegen het lawaai vanuit de werkplaats. Maar de gemeente wil daar tot nu toe niet aan meewerken.

Een broer van Boersen meldde zich ook bij de Raad om te klagen over de woningsplitsing die de gemeente nu met het nieuwe bestemmingsplan toelaat van een pand aan de Schapendrift 45. “Dat is sluipenderwijs gebeurd”, aldus Boersen. Naast de woningsplitsing, die de gemeente aanvankelijk zelf ook niet wilde, is de ontsluiting van het perceel een probleem voor Boersen. Een van die ontsluitingen bezorgt hem veel overlast van het hoveniersbedrijf op het perceel. “Dat verkeer komt recht op mijn woning af.”

Een feit is dat een van die twee ontsluitingen niet is vergund. De raadsvoorzitter heeft nu van de eigenaren afgedwongen dat die ontsluiting voorlopig niet wordt gebruikt door de bedrijfswagens van het hoveniersbedrijf. De Raad zal na een tweede zitting over die zaak oordelen of dit gebruik permanent verboden moet worden. Over twee weken beslist de Raad over het schorsingsverzoek van het mechanisatiebedrijf.

Meer berichten