<p>Directeur-bestuurder Maarten van Gessel.</p>

Directeur-bestuurder Maarten van Gessel.

(Foto: Gooi en Omstreken)

Weer hoogste duurzaamheidsscore Het Gooi en Omstreken

  Bedrijven

LAREN - Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft op het Aedescongres, waar alle benchmarkresultaten bekendgemaakt worden, voor het vierde jaar op rij de hoogste A-score op het onderdeel Duurzaamheid behaald.

Ieder jaar voert brancheorganisatie Aedes een benchmark uit onder ongeveer driehonderd woningcorporaties in het hele land. Dit is een meetinstrument waarmee de woningcorporaties hun prestaties onderling kunnen vergelijken op de onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Drie scores
De Aedes-benchmark gaat uit van drie scores, waarbij een A de hoogste score is en C de laagste. Het Gooi en Omstreken scoort een bovengemiddelde A op Duurzaamheid. En op de overige onderdelen een gemiddelde B-score.

Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: “We zijn tevreden met en trots op het resultaat. Dit geeft aan dat wij goed op weg zijn, maar we blijven ook ruimte zien voor verbeteringen.”

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

Score A: Vooruitloper op duurzaamheid
Op de energie-index scoort Het Gooi en Omstreken met 1,30 gemiddeld (gelijk aan het voormalige energielabel B) net als vorig jaar beter dan het landelijk gemiddelde van 1,51 (gemiddeld energielabel C). Dit komt vanwege alle verduurzaming- en renovatieprojecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. En dit is ook terug te zien in de afgenomen CO²-uitstoot.

Score B: Positieve beoordeling huurders
Op alle onderdelen van het huurdersoordeel zijn de scores hoger dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ook zijn de cijfers gestegen ten opzichte van vorig jaar. De score voor reparatieverzoeken stijgt met een tiende punt naar 7,6. De score van nieuwe huurders is gestegen tot een 7,8 en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde. Tot slot is de score van vertrokken huurders met een tiende punt gedaald naar 7,5 en is daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Score B: Volop investeren in onderhoud en verbetering
Het Gooi en Omstreken investeert volop in onderhoud en verbetering, waardoor de uitgaven per verhuureenheid iets boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Het positieve resultaat van deze investeringen is terug te zien in het cijfer voor de ervaren woonkwaliteit: een 7,3. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van een 7,0.

Score B: Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijzen van 551 euro liggen iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 544 euro. Daarentegen vraagt Het Gooi en Omstreken gemiddeld maar 65 procent van de maximale huur, terwijl dit landelijk 71,2 procent is.

Score B: Bedrijfslasten onder landelijk gemiddelde
De gemiddelde bedrijfslasten (per verhuureenheid) komen uit op 804 euro. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde van 828 euro.


Meer berichten