'Een derde sociale huur absolute minimum' | Laarder Courant
Alliantie-directeur Joan van der Burgt en de Blaricumse wethoude Liesbeth Boersen eerder tijdens de ondertekening van een akkoord over de toekomst van de sociale woningvoorraad.
Alliantie-directeur Joan van der Burgt en de Blaricumse wethoude Liesbeth Boersen eerder tijdens de ondertekening van een akkoord over de toekomst van de sociale woningvoorraad.

'Een derde sociale huur absolute minimum'

  Buurt / wijk

LAREN - De afspraak om een derde van alle nieuwbouwwoningen in de sociale huur te realiseren is wat betreft de Gooise woningcorporaties het absolute minimum. Dat schrijven zij in een brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in 't Gooi en de Vechtstreek.

Vecht en Omstreken, Woningstichting Naarden, de Alliantie, Dudok Wonen, Het Gooi & Omstreken en Ymere pleiten in die brief voor bouwlocaties om sociale huurwoningen te bouwen en voor samenwerking op het gebied van verduurzaming. "Samen zijn we verantwoordelijk voor een gevarieerd aanbod van duurzame sociale huurwoningen. Deze opgaven kunnen wij alleen samen met de gemeenten succesvol ten uitvoer brengen", licht directeur Joan van der Burgt van de Alliantie, namens de woningcorporaties toe. 

Vervangen
De vraag naar betaalbare woningen is vele malen groter dan het aanbod in de Gooi en Vechtstreek, aldus de woningcorporaties. Ook zou een deel van de voorraad moeten worden vervangen omdat de doelgroep verandert: minder gezinnen en meer eenpersoonshuishoudens. 

Samenstelling
"Door het toevoegen van het typen woningen waarvan er nu onvoldoende zijn, door het stimuleren van doorstroming en door een optimale woonruimteverdeling (passend bij het inkomen en de gezinssamenstelling) door te voeren, kunnen wij meer huishoudens voorzien in hun woonbehoefte."

Energiebronnen
De corporaties werken de komende jaren in een hoger tempo aan het energiezuiniger maken van de woningen. Belangrijk hierbij is te weten welke duurzame warmte en andere energiebronnen de gemeenten in de wijken gaat ontwikkelen. De kansen voor energietransitie liggen grotendeels op wijkniveau. Ook hierover willen de corporaties ideeën uitwisselen met de nieuwe gemeentebestuurders.

Inzicht
De brief aan de raadsleden is tevens een uitnodiging voor een bijeenkomst om kennis te maken met als doel inzicht te krijgen in wat zij belangrijk vinden, waar zij kansen zien en welke zorgen er leven. "Uw bijdrage aan de (verdere) ontwikkeling van een toekomstbestendig en duurzaam sociaal woonbeleid voor onze huidige en toekomstige huurders is van groot belang. Wij verheugen ons op een goede samenwerking", sluit Joan van der Burgt af. 

Meer berichten