Blaricummer Arjan Buijks start petitie tegen A27; geluidsscherm en terug naar 100km/u | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Om de Blaricummermeent te beschermen, werd wel een geluidswal aangelegd.
Om de Blaricummermeent te beschermen, werd wel een geluidswal aangelegd. (Foto: Albert van der Linden)

Blaricummer Arjan Buijks start petitie tegen A27; geluidsscherm en terug naar 100km/u

  Buurt / wijk

BLARICUM - Blaricummer Arjan Buijks is een petitie gestart met betrekking tot de A27 en roept de gemeenteraad en het college op haar inwoners te beschermen tegen de luchtvervuiling en geluidsoverlast die de A27 veroorzaakt. Ook wil hij dat er geld wordt vrijgemaakt voor maatregelen en metingen. "Omdat wij recht hebben op schone lucht en een ongestoorde nachtrust", zegt Buijks, bewoner van de Bouwvenen.

"De vervuiling die wij doorlopend inademen, en het snelweglawaai waaraan wij dag en nacht blootstaan, zijn een gevaar voor onze gezondheid en slecht voor onze rust en welzijn", gaat Buijks verder. "Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de 130 km/u-zone ten noorden van knooppunt Eemnes en het ontbreken van een adequaat geluidsscherm aan de Blaricummerzijde van de A27."

Oplossingen
Als oplossingen draagt hij aan: een nieuwe procedure van de gemeente tegen Rijkswaterstaat (tegen de 130 km/u zone op de A27), een adequaat geluidsscherm aan de Blaricumse zijde van de A27, een extra laag stil asfalt op het A27-tracé Stichtsebrug - afrit Eemnes/Laren - en een meerjarig burgeronderzoek om de luchtkwaliteit en geluidsoverlast in de gemeente te meten.


IJdele hoop
Volgens Buijks is de gemeente op de hoogte van de zorgen, maar wacht ze liever de toekomstige verbreding van de A27 af. "Omdat zij hoopt dat die verbreding Rijkswaterstaat zullen dwingen om maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling te nemen." IJdele hoop is Buijks' overtuiging: "Rijkswaterstaat heeft zichzelf normen opgelegd, overschrijdt deze op basis van haar eigen rekenmodellen nu al structureel, maar is niet wettelijk verplicht daar iets aan te doen." En de verkeersdruk neemt alleen maar toe. "Meer dan drieduizend auto's passeren momenteel per uur op de A27 en die mogen ter hoogte van Blaricum nota bene méér lawaai, fijnstof, stikstof en CO² produceren dan ter hoogte van Hilversum, en zelfs veel meer dan ter hoogte van Utrecht."

Ook is het niet uit te leggen waarom de gemeente zich wél inspant voor een geluidsscherm bij de Blaricummermeent, maar niet voor adequate geluidswering ter hoogte van het Oude Dorp. Buijks: "Terwijl de geluidsoverlast daar niet alleen de gemeentenorm van 48 decibel stelselmatig overschrijdt, maar ook de wettelijke norm van 50 decibel. Wat betreft de afstand van de snelweg tot de bebouwing is er al helemaal geen reden om niet in actie te komen: de huizen in de Bouwvenen liggen gemiddeld zelfs dichter bij de snelweg dan de huizen in de Blaricummermeent; 156 meter tegen 206 meter om precies te zijn."

Meten met twee maten
Wáárom meet de gemeente met twee maten? Waarom de bewoners van de Blaricummermeent wel beschermen maar de bewoners van het Oude dorp niet? Daar wil de Blaricummer graag de antwoorden op krijgen.

Teken hier de petitie.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>