Afbeelding
Foto: Ingeborg Vos

Hoorzitting Raad van State over bestemmingsplan Crailo

Buurt & wijk

LAREN - Er zijn enkele beroepsschriften op het bestemmingsplan Buurtschap Crailo binnengekomen, dat in juli 2021 door de drie gemeenteraden Gooise Meren, Hilversum en Laren unaniem is vastgesteld. 

Namens de gemeenteraden is hier vervolgens een verweerschrift op ingediend bij de Raad van State. De Raad van State is momenteel bezig met de inhoudelijke behandeling van dit dossier. De hoorzitting staat gepland op vrijdag 23 september. Na de zitting zal meer duidelijkheid ontstaan over het moment waarop de Raad van State uitspraak doet.

De Spiegelhorst
Er is nog meer nieuws over Crailo. Donderdag 21 juli 2022 tekenden de Alliantie Ontwikkeling BV (directeur Jan van Barneveld), De Groene Stenen (directeur Lucas Mol) en GEM Crailo (projectdirecteur Nanne Zwiep) de ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling van het gebouw de Spiegelhorst, een voormalig lesgebouw van defensie, binnen Buurtschap Crailo.

De Groene Stenen gaat op een circulaire wijze het rechterdeel van het gebouw transformeren. Dit wordt een plek waar De Groene Afslag op circa 5.000 m2 bruto vloeroppervlakte nog verder tot wasdom kan komen. Het biedt ruimte aan horeca, vergaderzalen, kantoren voor duurzame koplopers, recreatie, de ‘School for Change’ en andere maatschappelijke functies. 

Natuurinclusief bouwen
Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zijn in juli 2021 door de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren de benodigde bestemmingsplannen vastgesteld. In de regels van dit bestemmingsplan is de voorwaarde opgenomen dat het bouwen van gebouwen alleen is toegestaan als daarbij voldoende maatregelen worden gerealiseerd in het kader van natuurinclusief bouwen en inrichten.

Op 30 augustus jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren de beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ vastgesteld. Hetzelfde gebeurde op 6 september jongstleden door de colleges van Hilversum en Laren.

Deze beleidsregel is een herziening van de eerste versie die op 20 april 2021 werd vastgesteld. De eerste versie was een voorlopige versie omdat het ecologisch advies voor de uitgebreide beleidsregel nog afgerond moest worden.
Dat is inmiddels gebeurd.

Eerste woningen
De verkoop van de woningen en appartementen is nog niet bekend. Dit geldt ook voor de huurwoningen. Op de website crailo.nl staat een actueel overzicht van veel gestelde vragen. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt.

Uit de krant