Afbeelding

Natuurlijke vijver terug op Larense Brink als waterberging

Buurt & wijk

LAREN - Een natuurlijke vijver komt als beste oplossing uit de bus voor het tijdelijk bergen van regenwater op de Brink bij hoosbuien. Het eerdere plan van Laren Regenklaar voor een bergingskelder scoorde veel minder hoog.

Dat is de uitkomst van de zoektocht die de gemeente Laren in november 2022 startte. De gemeenteraad beslist eind april of de Brink net als vroeger weer een natuurlijke vijver krijgt op de plek van de huidige betonnen vijverbak. 

Vóór het zover is mogen bewoners en ondernemers van Laren reageren. Dat kan tijdens een inloopbijeenkomst op 2 februari en via een vragenlijst die van 2 tot en met 19 februari online in te vullen is.

Oplossingen

Het team van Laren Regenklaar deed in november 2022 een oproep aan bewoners en ondernemers om mee te denken over het bergen van water op of rond de Brink. Dat leverde maar liefst achttien mogelijke oplossingen op en een aantal gesprekken met betrokken bewoners en ondernemers. Eerder ontwikkelde het team zelf al een plan voor een bergingskelder onder de vijver. 

De in totaal negentien oplossingen werden de afgelopen periode stuk voor stuk beoordeeld door het team met behulp van een aantal experts. Dat gebeurde aan de hand van de eisen vanuit het Masterplan van Laren Regenklaar en de wens van bewoners om het beeld van de Brink zoveel mogelijk in stand te laten.

Natuurlijke vijver

Voordat de huidige vijver in de loop van de twintigste eeuw een betonnen bak werd, was er op de Brink ook al een natuurlijke vijver. Die historische link en de wens voor een zo natuurlijk mogelijk oplossing inspireerden meerdere bewoners om de natuurlijke vijver als oplossing in te dienen. 

De versie die daarbij het beste scoorde is een diepere vijver op de plek van de huidige Coeswaerde. Daarbij blijft de buitenrand van het talud op minimaal vier meter afstand van alle bestaande bomen. Vanaf die buitenrand loopt het talud met een flauwe helling naar beneden. Door een dichte vijverbodem te creëren van klei of ander natuurlijk materiaal, staat er in het midden van de vijver altijd een laag van minimaal één meter water.

(Tekst gaat door onder de afbeelding)


Een visualisatie van de vijver. (Foto: Gemeente Laren)

Naar verwachting heeft Laren eens per tien tot vijftien jaar te maken met een hoosbui, zoals in 2014. De hoeveelheid water die daarbij valt kan dan ruimschoots opgevangen worden in de vijver, waardoor er geen water meer op straat staat.

Afwerking en inrichting

Voor de afwerking en inrichting van deze vijver stelt Laren Regenklaar twee mogelijke varianten voor. Ten eerste is er de ongerepte variant, waarbij de natuur zoveel mogelijk haar gang kan gaan. Er loopt een pad rondom de vijver met goed zicht op het water, maar het is niet mogelijk om dichtbij het water te komen. 

Bij de variant van de belevenisvijver is er naast het pad bovenlangs ook een pad dat dichter bij het water loopt. Ook zijn daarbij bankjes, een trap of andere elementen denkbaar. Bij beide varianten kiezen we voor een aankleding met inheemse planten en struiken voor optimale biodiversiteit.

Reageren

Het proces om te komen tot een oplossing voor de Brink past helemaal bij de insteek van het college om gebruik te maken van de denkkracht van bewoners en ondernemers. Wethouder Frits Westerkamp: “Eerder heb ik gezegd: ‘Er ligt een oplossing die geschikt is. Maar het kan misschien nóg beter.’ Ik ben heel blij dat we de tijd hebben genomen om dat te onderzoeken. En ik vind het fantastisch dat er nu een oplossing ligt die uit de samenleving komt.”

Voor wie graag een toelichting wil op de informatie op de website is er op donderdag 2 februari een inloopbijeenkomst in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Tussen 18.00 en 21.00 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen. Teamleden van Laren Regenklaar zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, evenals deskundigen op het gebied van bomen en natuurlijke beplanting.

Reageren op het plan voor de natuurlijke vijver kan uiteraard tijdens de inloopbijeenkomst. Daarnaast is het mogelijk om van 2 tot en met 19 februari een online vragenlijst in te vullen. De link naar deze vragenlijst is vanaf 2 februari te vinden op www.larenregenklaar.nl/brink. Op dezelfde website is uitgebreide informatie te vinden, evenals de beoordeling van de achttien andere oplossingen. 

Uit de krant