Extra
Logo LaarderCourant.nl
Foto: Pixabay
corona

Extra coronamaatregelen Veiligheidsregio Utrecht

  Coronavirus

EEMNES - Het kabinet heeft vanavond voor diverse veiligheidsregio’s extra coronamaatregelen afgekondigd. Een van de veiligheidsregio’s is Veiligheidsregio Utrecht, waar Eemnes onder valt. De maatregelen gaan zondag 20 september om 18.00 uur in.

Het kabinet heeft besloten dat in de geselecteerde veiligheidsregio’s horeca vanaf 24.00 uur de muziek uit en het volle licht aan moet en dat er geen nieuwe mensen meer naar binnen mogen. De zaken moeten om 01.00 uur dicht, dat geldt ook voor terrassen.

Verder komt er een verbod op het zich ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Het kabinet heeft ook bepaald dat georganiseerde samenkomsten van meer dan 50 personen in publieke ruimte - dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden - een meldplicht geldt.

Verdubbeld
In de regio Utrecht is het aantal besmettingen sinds begin deze maand verdubbeld. Belangrijkste oorzaak is dat niet iedereen de regels om besmetting te voorkomen naleeft. De stijging is vooral te zien in dicht bevolkte gebieden. Daarom heeft het Kabinet besloten om in de zes veiligheidsregio’s in de Randstad deze  extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan.

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht neemt het aantal besmettingen nu vooral toe onder mensen tussen de 20 en 39 jaar. De laatste tijd is te zien dat met name jongeren van 20 tot 24 het virus dragen. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Peter den Oudsten, wil mensen vooral motiveren om zich aan de regels te houden, om deze crisis samen het hoofd te bieden.

Tij keren
“De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toe neemt.”

“Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoe lang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal. We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen.”

Volhouden
“Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger besluiten komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Er komt extra communicatie over de basisregels. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht loopt deze maand nog de campagne ‘Hou vol’ en in de stad Utrecht loopt de campagne ‘Thirty030’ #KILLDE2EGOLF. Ook in andere gemeenten in de regio lopen diverse campagnes. Eind deze maand kunnen gemeenten in de Veiligheidsregio de jongerencampagne van het Rijk omzetten in een eigen lokale campagne.

Speciale aandacht
Er is speciale aandacht voor groepen waar de meeste besmettingen plaatsvinden. In verschillende plaatsen zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties van studenten en studentenhuisvesting, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers, bondgenoten, vertegenwoordigers migrantenorganisaties en branches zoals detailhandel.

In de stad Utrecht heeft de burgemeester bijvoorbeeld vandaag afgesproken dat koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen volgende week zelf met een actieplan komen om de verspreiding terug te dringen. Ook doet de Veiligheidsregio een hernieuwde oproep aan branches, zoals supermarkten, warenhuizen en horecagelegenheden, om vast te houden aan het coronabeleid van afstand houden, schoonmaken en mensen actief te blijven wijzen op naleving.

Venstertijden
Naast het blijven motiveren van mensen om de coronaregels in acht te nemen, gaat de Veiligheidsregio de mogelijkheden voor en behoefte aan het instellen van venstertijden in winkels, en overheidsinstellingen zoals bibliotheken en buurtcentra onderzoeken, zodat kwetsbare groepen daar op een rustiger tijdstip naar toe kunnen.

Er komt waar mogelijk verscherpte handhaving op naleving van de maatregelen. Zoals het versneld sluiten van instellingen of locaties waar een besmettingshaard is ontstaan. Doel is verdere besmetting zo snel mogelijk in te perken. De Veiligheidsregio zet ook in op aanscherping van toezicht en handhaving in parken, gebieden met een risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.

Meer berichten