Foto: Bob Awick
corona

Ook GGD Gooi en Vechtstreek schaalt contactonderzoek af

  Coronavirus

REGIO - Een groot aantal GGD’s is per vandaag overgeschakeld op een beperkte vorm van het bron- en contactonderzoek. De GGD Gooi en Vechtstreek maakt eveneens deel uit van dit gezelschap. 

Tot nu toe belden de bron- en contactonderzoekers (BCO) alle mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij een besmette persoon: de besmette persoon zelf, zijn of haar huisgenoten en de mensen waar hij of zijn nauw contact mee heeft gehad (langer dan vijftien minuten op minder dan 1,5 meter afstand).

Omdat het totaal aantal dagelijks te verrichten BCO’s aanzienlijk hoger ligt dan de gezamenlijke beschikbare dagelijkse capaciteit, zijn de GGD’d overgegaan op zogenaamd ‘risico-gestuurd BCO’. 

Risico-inschatting
Concreet houdt dit in dat de besmette persoon wordt gebeld. Op basis van dat gesprek, maakt de bron- en contactonderzoeker een risico-inschatting. Er zijn twee categorieën: hoog of laag risico. Deze inschatting is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM. Bij hoog risico verandert er helemaal niets in de werkwijze. De bron- en contactonderzoeker belt naast de besmette persoon zijn of haar huisgenoten en nauwe contacten.

Is er sprake van een casus met een ‘laag’ risico, dan verandert het proces iets. De bron- en contactonderzoeker informeert de huisgenoten van de besmette persoon. De besmette persoon wordt actievere medewerking gevraagd bij het indammen van het coronavirus. Deze persoon krijgt het verzoek om zelf contact te leggen met de mensen waar hij of zij nauw contact mee heeft gehad. 

Informatiepakket
Om deze persoon hierbij te helpen, ontvangt deze van de bron-en contactonderzoeker een informatiepakket dat hij/zij ook kan geven aan zijn/haar contacten. “De belangrijkste aanpassing is dus dat we meer verantwoordelijkheid en medewerking vragen van de besmette persoon”, aldus de GGD Gooi en Vechtstreek. “De weg is anders, het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden en zicht kunnen houden op mogelijke clusters.”

Meer berichten