<p>Op de bankrekening van Tergooi is nog geen euro bijgeschreven vanaf het ministerie.</p>

Op de bankrekening van Tergooi is nog geen euro bijgeschreven vanaf het ministerie.

(Foto's: © Foto Miché / Bastiaan Miché)
corona

Tergooi reageert op boosheid zorgbonus: nog geen euro ontvangen vanuit Den Haag

  Coronavirus

BLARICUM - De 1.000 euro bonus voor het zorgpersoneel, bedoeld als dank voor het keiharde en onverzettelijke werk van de mensen in de zorg, is een splijtzwam geworden in Tergooi. Er is boosheid en irritatie omdat besloten is eerst de bonus uit te keren aan het personeel dat volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in aanmerking komt voor dit extraatje. 

Tergooi telt in totaal 2.600 werknemers. Deze week meldde de directie na overleg met de ondernemingsraad, verpleegkundige raad en de raad van toezicht dat besloten is de 1.000 euro zorgbonus alleen uit te keren aan de mensen met de functies zoals de overheid bepaald heeft (zie de lijst op rijksoverheid.nl).

Ook schoonmakers
Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulancepersoneel, intensive care verpleegkundigen, medewerkers van de afdeling cardiologie, longverpleegkundigen, artsen (tot tweemaal modaal) en ook schoonmakers.

De eis die daar nog bij hoort, is dat deze zorgprofessionals zich tussen 1 maart en 1 september van dit jaar hebben ingezet voor patiënten en cliënten met Covid-19 of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus.

Financieel risico
Nu blijkt dat de eerder gemaakte belofte dat iedereen de zorgbonus ontvangt momenteel niet is in te lossen, omdat het ziekenhuis daarmee een te groot financieel risico gaat lopen. Hoewel andere ziekenhuizen al wel de beschikking van VWS hebben ontvangen, is er op de bankrekening van Tergooi nog geen euro bijgeschreven.

Het blijft wachten op het geld uit Den Haag. Maar omdat het allemaal zo lang duurt, keert het ziekenhuis in ieder geval al aan 1.036 medewerkers (mensen met de door VWS bepaalde functies) in november deze zorgbonus uit. Zo benadrukt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Onaanvaardbaar
“Wij blijven stellig van mening dat alle mensen waarvoor wij de aanvraag hebben gedaan een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en dus in aanmerking komen voor de zorgbonus van de overheid. Wij zouden dit dan ook het allerliefst willen bekrachtigen met het uitkeren van de zorgbonus aan allemaal”, zo meldt de ziekenhuisdirectie in het deze week verstuurde intranetbericht.

“Dat zou echter betekenen dat wij een financieel risico van 2,5 miljoen euro moeten gaan nemen. Dat risico is onaanvaardbaar. Als wij geen beschikking krijgen voor een grote groep medewerkers zullen we dit zelf terug moeten verdienen, wat veel gaat vragen van iedereen.” 

Deur niet dicht
De deur voor de anderen zit volgens de directie echt niet dicht als het gaat om het extraatje van 1.000 euro netto. “Mochten wij toch voor meer functies dan vermeld op de lijst van VWS de toekenning van de zorgbonus krijgen dan zullen we deze ook uitkeren”, staat verder nog in het bericht.

Tekst gaat verder onder de foto

Bestuursvoorzitter Janneke Brink-Daamen.

Onder het personeel heerst veel onbegrip over deze beslissing. De mededeling van bestuursvoorzitter Janneke Brink-Daamen dat iedere Tergooier de zorgbonus krijgt - dat deed zij in De Gooi- en Eemlander - wordt afgedaan als publicitaire siermakerij. Daarnaast voelt het alsof het alle ballen op de nieuwbouw van Tergooi in Hilversum zijn gericht en dat de medewerkers op het tweede plan komen. 

Vakbond
Inmiddels heeft vakbond FNV (Zorg en Welzijn) zich gemeld in deze kwestie. Zij stelt dat Tergooi de belofte om aan iedereen de zorgbonus uit te keren niet nakomt. Volgens de FNV heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur (Brink-Daamen) vorige maand aangekondigd niet te willen wachten op Den Haag en daarmee heeft zij aangegeven het risico te willen nemen om de beloofde zorgbonus in november uit te keren.

“Maar datzelfde financiële risico wordt nu als argument gebuikt om alleen die medewerkers de bonus uit te keren die volgens de lijst van VWS ervoor in aanmerking komen”, stelt Mitchell Hoogenhout, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn. 

Excuses maken
Zij vervolgt: “Als je via de pers een dergelijke belofte naar buiten brengt, dan schep je daar bepaalde verwachtingen mee bij de medewerkers. Nu krijgen ze weer een klap in het gezicht. Is het niet uit Den Haag dan nu via hun eigen werkgever. Het zou het Tergooi sieren om via diezelfde pers hun bijgestelde besluit, met excuses kenbaar te maken”, klinkt haar vervolg.

Meer berichten