Foto: Historische Kring Laren

Lindenhoeve gaat beperkt open op woensdagmiddagen

  Cultureel

LAREN - Het bestuur van Historische Kring Laren heeft besloten de Lindenhoeve aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 29 in beperkte mate open te stellen op woensdagmiddagen vanaf 2 september.

De Lindenhoeve zal vanaf die datum op woensdagmiddagen geopend zijn van 13.00 tot 15.30 uur. Dit zijn de middagen waarop het archiefteam bezig is met zijn werkzaamheden.

Vragen stellen
De beperkte openstelling is bedoeld om belangstellenden gelegenheid te geven vragen te stellen, publicaties aan te schaffen of schenkingen te brengen. Gebleken is dat er behoefte aan is vragen te kunnen stellen, want het aantal per mail of telefoon gestelde vragen is in deze coronatijd toegenomen.

Wie op woensdagmiddagen niet kan en iemand van Historische Kring Laren persoonlijk wil spreken, kan per mail of telefoon ook een afspraak maken voor een ander tijdstip dan de woensdagmiddag.

Zaterdag gesloten
Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus houdt het bestuur de Lindenhoeve als trefpunt voor mensen die op zaterdagmiddagen in informele en gezellige sfeer van gedachten willen wisselen over de geschiedenis van Laren vooralsnog gesloten.

Meer berichten