<p>Leden krijgen een tas met de opdruk &#39;Samen staan we sterk&#39;.</p>

Leden krijgen een tas met de opdruk 'Samen staan we sterk'.

(Foto: Oranje Vereniging)

Alternatieve jaarvergadering Oranje Vereniging

  Cultureel

BLARICUM - De jaarvergadering van de Oranje Vereniging in Blaricum kan vanwege de coronamaatregelen niet gehouden worden zoals normaal. “Daarom hebben we iets anders bedacht”, laat voorzitter ad interim Mona Deuning weten.

“Statutair zijn wij verplicht de jaarcijfers, begroting, notulen 2019 en het jaarverslag aan onze leden ter goedkeuring voor te leggen. Dat doen we nu op onze website. Een financieel jaarverslag kunnen leden schriftelijk aanvragen.”

Opmerkingen doorgeven
Leden kunnen hun opmerkingen voor 1 oktober doorgeven aan de oranjevereniging, die dan verwerkt worden. “Na verwerking hiervan zijn de jaarstukken definitief.”

Alle activiteiten van de Oranje Vereniging die tot nu gepland stonden in 2020, konden helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Sinterklaasintocht
“Of en in welke vorm de Sinterklaasintocht in Blaricum gehouden zal worden, is nog onbekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we dit via de media melden.”

In deze onzekere tijd - mede door de veiligheidsmaatregelen van de overheid om het coronavirus de baas te blijven - en de activiteiten niet zijn georganiseerd, heeft Oranje Vereniging Blaricum een leuke geste voor de leden.

Tas
“Wij bieden ze een tas aan met de opdruk ‘Samen staan we sterk’. Hierin een cadeaubon voor twee verlate kermis-ijsjes bij De Hoop en een zakje korenbloemzaak. De bloem uit het gemeentewapen en van ons logo. Wat zal het mooi zijn als al onze leden dit zaad in de herfst of voorjaar zaaien en vele tuinen blauw zullen kleuren.”

Het bestuur van de oranjevereniging hoopt dat er in 2021 meer mogelijk is dan in 2020. “Helaas weet niemand hoe het virus zich zal gaan ontwikkelenDat is dus afwachten, maar alleen samen kunnen wij het coronavirus de baas.”

Meer berichten